Må selge til spottpris

Kvinesdal kommune i Vest-Agder brøt både kommuneloven og sitt eget finansforvaltningsreglement med investeringene gjennom Terra Securities.

Kvinesdal kommune i Vest-Agder brøt både kommuneloven og sitt eget finansforvaltningsreglement med investeringene gjennom Terra Securities. Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

Kommunene brøt loven da de investerte framtidige kraftinntekter i Terra-systemet. Nå tvinges de til å selge unna med tap.

DEL

Investeringsproduktene de kjøpte har nemlig falt betraktelig i verdi. Seks kommuner, Narvik, Rana, Kvinesdal, Vik, Haugesund og Bremanger må selge unna investeringer for til sammen 742 millioner kroner. Tapene kan bli formidable, og kommer i tillegg til tapene kommunene opplevde da Terra Securities gikk konkurs og kommunenes investeringer ble tvangssolgt.

Må selges snarlig

Fylkesmennene vil ikke pålegge kommunene å selge investeringene på dagen, men de seks kommunene har fått klar beskjed om at de ikke kan sitte lenge på investeringene, som er i strid med kommuneloven.

– Innen 1. mars vil jeg ha en rapport med status og fremdriftsplan fra Narvik og Rana når det gjelder dette, sier fylkesmann Ola Bjerkaas i Nordland.

– Vi er innstilt på å selge på gunstigst mulig tidspunkt, og det tidspunktet skal vi finne i samråd med de økonomiske ekspertene vi bruker, sier ordfører Geir Waage (Ap) til NTB.

Halv pris?

Investeringene skal altså avhendes snart, og det vil trolig skje med store tap. I desember fikk Narvik utarbeidet et estimat på hva investeringen de fortsatt sitter med på 190 millioner var verdt.

–18. desember gikk anslaget ut på at vi hadde 59 prosent av verdien igjen, men vi vet ikke hva det er nå, sier ordfører Karen Margrethe Kuvaas (Ap) til NTB.

Med børsutviklingen de siste ukene i mente kan det godt tenkes at de seks kommunene har tapt halvparten av verdiene når de nå må realiseres.

Store tap

Sluttregningen etter Terra-skandalen er med andre ord ennå ikke kommet på bordet.

For de fire nordlandskommunene som mandag fikk beskjed om at de hadde brutt loven, er de realiserte tapene slik: Narvik (46 millioner kroner), Hattfjelldal (88), Hemnes (69) Rana (176).

I tillegg kommer tapspotensialet Narvik (190 millioner) og Rana (84) snarlig må realisere etter pålegget fra fylkesmannen.

Klarer det

Likevel er tonen blant de berørte kommunene at de skal håndtere tapene, både de som er realisert, og de som kommer.

– Jobb nummer en er å rydde opp. Det har det vært siden jeg tiltrådte i høst, og det er nå tverrpolitisk enighet om at vi skal skjerme driften slik at innbyggerne skal merke minst mulig, sier ordfører Geir Waage (Ap) i Rana.

Ordfører Kjell-Idar Juvik (Ap) i Hemnes avdramatiserer også. Han sier at kommunen før Terra-skandalen hadde bestemt seg for å skjære ned driftsbudsjettet med 10 millioner årlig for å bygge opp fond og skaffe kommunen handlefrihet.

Fondet betaler

– Fondet må vi nok nå bruke til å betale Terra-regningen, men det behøver ikke å få mer negative konsekvenser enn det, sier Juvik.

– Vi vil gjøre hva vi kan for å få tilbake pengene, men vi har økonomisk rygg til å bære eventuelle tap, sier også ordfører Odd Omland i Kvinesdal.

Han hevder det ikke blir aktuelt å kutte i tjenestetilbudet og viser til at kommunen har over 40 millioner på bok.

Alle de åtte Terra-kommunene regner med at tapene deres skal bli redusert gjennom bidrag fra boet etter Terra-konkursen, og eventuelt etter et rettslig oppgjør etterpå.

Klare lovbrudd

For snaut to uker siden slo Fylkesmannen i Sogn og Fjordane fast at Vik og Bremanger hadde brutt kommuneloven ved å investere framtidige kraftinntekter i risikofylte obligasjoner gjennom Terra-systemet.

Mandag fikk de seks andre Terra-kommunene samme dom. Først ute var Kvinesdal i Vest-Agder og Haugesund i Rogaland. Så svingte Fylkesmannen i Nordland øksen over Rana, Hemnes, Hattfjelldal og Narvik.

– Samtlige av de fire kommunene har opptrådt i strid med kommuneloven paragraf 52. Bestemmelsen forbyr at kommunene foretar finansinvesteringer som innebærer vesentlig finansiell risiko. Det er også funnet mangler ved kommunenes finansforvaltningsreglement, heter det i avgjørelsen fra fylkesmann Ola Bjerkaas. (ANB-NTB)