Millionerstatning for nakkesleng

Artikkelen er over 18 år gammel

En 46 år gammel mann fra Asker får 6,1 millioner kroner i erstatning for en nakkeslengskade, etter at Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste en anke fra Aktiv Forsikring.

DEL

Millionerstatningen er det største hittil som er gitt i nakkeslengsaker her i landet.

Mannen fikk nakkesleng da bilen han kjørte skjenet ut av veibanen og kolliderte med et tre. Forsikringsselskapet hevdet imidlertid at skaden bare var forbigående, og mannen gikk til sak.

Mannen vant en suveren seier i Borgarting lagmannsrett i slutten av mars i år, og nå har Høyesterett opprettholdt dommen.

- Kjennelsen viser at rettstilstanden ikke er så helsvart og premissene så strenge overfor skadelidte som forsikringsselskapene vil fremstille det som. Selskapene har i anken forsøkt å påberope at lagmannsretten ikke har fulgt de prinsipper Høyesterett har trukket opp i disse sakene. Men dette viser at ingen ting i rettens dom var i strid med Høyesteretts prinsipper, sier advokat Ola J. Strømsmoen til Aftenposten.

APOR

Artikkeltags