Mllionerstatning for ødelagt fiskevann

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Med statens velsignelse fikk Grong Gruber i Nord-Trøndelag lov til å pøse tungmetaller ut i et av landets beste fiskevann. Nå får sju grunneiere fire millioner kroner i erstatning.

DEL

I løpet av 26 års drift pumpet det daværende Grong Gruber i Røyrvik kommune nærmere ti millioner tonn sink og kobberslam ut i det sju kvadratmeter store Østre Huddingvatn.

Deponeringen av tungmetallene skjedde med myndighetenes velsignelse i årene 1972 til 1998.

Ørreteldorado

Fjellvannet ble før utslippene betraktet som en fiskeperle som tiltrakk seg sportsfiskere fra hele Skandinavia. I 1950- og 60-årene hadde grunneierne betydelige ekstrainntekter på utleie av hytter, båter og salg av fiskekort.

Etter få år med utslipp var vannet nærmest stein dødt. Det samme var i ferd med å skje med fiskevannet som lå kloss inntil Vestre Huddingvatn. Eksperter har fastslått at det verst rammede vannet vil forbli ubrukelig som fiskevann i inntil hundre år.

Et drøyt tiår etter at utslippene startet inngikk noen av grunneierne en avtale med gruveselskapet om en engangserstatning for framtidige fiskeinntekter. Da gruvedriften opphørte ble sju grunneiere enige med det nye eierselskapet, Norsulfid AS, om å få erstatningen fastsatt ved skjønn.

For dyrt

For to år siden fastsatte Namdal tingrett erstatningen til tre millioner kroner.

Norsulfid AS mente derimot at de små fiskevannene slett ikke var så verdifulle som grunneierne ville ha det til.

Frostating lagmannsrett foretok nylig såkalt overskjønn for å fastsette erstatningen. Der blir Norsulfids motargumenter fullstendig knust.

– Det ville latt seg gjøre å tjene 10.000 kroner per uke på sportsfiske i Huddingvatnet dersom det ikke hadde vært totalskadet, fastslår retten.

Selskapet må i tillegg til erstatningen på knapt fire millioner kroner ut med 200.000 kroner i saksomkostninger.

Artikkeltags