– Mobbes i barnehagen

Mobbing starter allerede i barnehagen. Både foreldre og ansatte har et stort ansvar for å forebygge, oppdage og stoppe, sier FUB-leder Lena Jensen.

Mobbing starter allerede i barnehagen. Både foreldre og ansatte har et stort ansvar for å forebygge, oppdage og stoppe, sier FUB-leder Lena Jensen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Ett av ti barn opplever å bli plaget i barnehagen. Nå trengs mer forebygging mot mobbing, mener Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

DEL

Torsdag lanserer FUB en brosjyre med tips og råd til foreldre og ansatte om hvordan de kan jobbe sammen for å forebygge, avdekke og hindre mobbing. Brosjyren sendes nå elektronisk til alle landets barnehager.

– Det er et problem at mobbing i barnehagen ikke har vært like sterkt i fokus som i skolen. Men mobbing starter allerede i barnehagen. Både foreldre og ansatte har et stort ansvar for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing, sier FUB-leder Lena Jensen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ett av ti barnehagebarn opplever å bli plaget av andre daglig eller flere ganger i uka, viser prosjektet «Den norske barnehagekvaliteten», som ble gjennomført i 2002 og 2003. Plagingen ble av barna selv definert som blant annet slåing, dytting, lugging, erting, bli ledd av, kalt dumme ting og bli utestengt fra lek.

Høgskolelektor Kari Nergaard ved Dronning Mauds Minne har tatt mastergrad på forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen. Hun har uttalt til Byavisa.no at man kan se tendenser til mobbing hos barn helt ned i to-tre-årsalderen.

Daglig leder i Barnebo barnehage i Oslo, Tove Verlo, mener det er viktig å være klar over at mobbing kan forekomme så tidlig som i barnehagen.

– Det er viktig at de voksne er til stede der barna er for å motvirke det. Her er vi veldig oppmerksomme på det og jobber blant annet mye med sosialt samspill. Men det kan jo være ting vi ikke oppdager også, sier Verlo til ANB.

FUB-leder Lena Jensen understreker at kommunene som barnehageeiere har et ansvar for å sørge for god kompetanse på feltet i barnehagene. I tillegg må foreldre være seg sitt ansvar som rollemodeller bevisst, påpeker hun.

– Foreldre må ikke snakke nedsettende om andre barn eller andre foreldre. Sørg for å invitere hjem, og legg opp til vennskap. I barnehagene er det viktig at det lages materiale, jobbes systematisk og at det etableres et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene, sier Jensen.

FUBs råd til ansatte og foreldre er at de er sammen med barna slik at mobbing oppdages, at de er nær nok til å se og høre, at de er aktive, varme og engasjerte og bryr seg.

– Det er ikke lov å overse mobbing, understreker Jensen.

I masteroppgaven «Mobbing i barnehagen – en studie av pedagogiske lederes bevissthet omkring dette fenomenet», skrevet av Kaja Rishovd i 2010, peker Rishovd på at det er gjort lite forskning på mobbing i barnehagen, og at det dermed blir vanskelig å øke kompetansen til de ansatte. «Det er behov for kunnskap både om begrep, ulike typer atferd og hvilke ulike uttrykk mobbing kan ha, for å kunne sette fokus på forebygging og håndtering av mobbing», skriver hun. (ANB)

Artikkeltags