Norge trenger 800 milliarder

Jernbanen kommer dårligst ut i rapporten.

Jernbanen kommer dårligst ut i rapporten. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Etterslepet for manglende vedlikehold av offentlige bygg og infrastruktur har hopet seg opp til 800 milliarder kroner, ifølge en rapport som legges fram onsdag.

DEL

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har gått gjennom bygg og anlegg til en samlet verdi av 4.000 milliarder kroner, og konklusjonen er at det er store etterslep innen åtte av elleve områder.

– Vi mener det er alvorlig fordi det skyldes årelang forsømmelse av samfunnets hovedpulsårer, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF til Dagens Næringsliv.

Truet funksjonalitet

Rapporten deler ut karakterer fra 1 til 5 (best) til de ulike sektorene. I snitt scorer Norge 3, noe som tilsvarer «akseptabel, men ikke god standard».

De to områdene som får definitiv styrk-karakter, er jernbane og avløpsanlegg. Begge får karakteren 2, som betyr at anleggene vurderes å være i så dårlig forfatning at funksjonaliteten er truet.

Etterslepet på jernbane anslås til 200 milliarder kroner og for vann- og avløp til 110 milliarder kroner.

Lufthavner godkjent

Bare lufthavner, avfallsanlegg, energiproduksjon og energidistribusjon gis godkjent karakter hva dagens standard angår.

For oppgradering av kommunale bygg anslås etterslepet for nødvendig oppgradering til 300 milliarder kroner, for riksveier det samme, mens helsebygg trenger 25 milliarder kroner for å bli oppgradert til god standard.

Økte kostnader

– Hvis ikke byggene og anleggene vedlikeholdes, forringes samfunnets investeringer og verdier. Det innebærer at vedlikeholdskostnadene stadig øker, sier Hansteen.

Hun mener at rapporten, som har fått navnet «State of the Nation», dokumenterer at det er et stort behov for bedre planlegging, økte bevilgninger og flere fagspesialister.

– Det bør utarbeides nasjonale styringsdokumenter innen alle områder. Vi må bort fra silotenkning og over til helhetlig satsning, sier hun.

Kleppa får den

Rapporten legges fram på Byggedagene 2010 i Oslo onsdag for en samlet byggenæring og sentrale politikere. Blant andre er samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), leder for transportkomiteen på Stortinget Knut Arild Hareide (KrF), leder for kommunal- og forvaltningskomiteen Heikki Holmås (SV) og Høyre-leder Erna Solberg invitert.

Rådgivende Ingeniørers Forening er en frittstående bransjeforening med 260 bedrifter som til sammen har 7.500 ansatte. Blant de største er Norconsult, Multiconsult, Rambøll, SWECO, COWI, Asplan Viak, Hjellnes Consult, PTL, ÅF- Consult og Dr. techn. Olav Olsen.

Roper på oljepenger

Næringspolitisk direktør Petter Brubakk i NHO mener at det er et paradoks at et så rikt land som Norge har så store utfordringer som rapporten avdekker.

Ved årsskiftet sto det 2.640 milliarder kroner på oljefondet, og avkastningen var den beste noensinne på 613 milliarder kroner.

– Vi bruker ikke pengene smart nok, sier Brubakk til VG.

Økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole, Victor Norman, har flere ganger etter at han satt i regjeringen, tatt til orde for å øke bruken av oljepenger i Norge. Senest i en kronikk i VG lørdag, der han skrev at Norge «i frykt for å bruke penger» har «sultefôret universitetene, vanskjøttet forskningen, latt jernbanene forfalle og unnlatt å bygge veier. Det blir ikke fremtidig næringsliv av slikt». (ANB-NTB)

Artikkeltags