Tviler på økt kjøpekraft

Ola og Kari er mer pessimistiske enn økonomene.

Ola og Kari er mer pessimistiske enn økonomene. Foto:

Av

Økonomene er mer optimistiske enn folk flest med tanke på kjøpekraftsutviklingen.

DEL

Det viser Norges Banks forventningsundersøkelse.

Økonomene forventer en prisstigning på varer og tjenester på 2,1 prosent om tolv måneder og anslår en årslønnsvekst for 2017 på 2,5 prosent.

Partene i arbeidslivet og næringslivslederne svarer omtrent som økonomene, mens husholdningene på sin side er mer pessimistiske med tanke på kjøpekraftsutviklingen. De regner med en prisvekst på 2,6 prosent og en lønns- og pensjonsutvikling på 1,9 prosent om tolv måneder.

En andel på 33,7 prosent av næringslivslederne venter bedret lønnsomhet de neste 12 månedene, om lag på nivå med tallene fra forrige kvartal.

Den kvartalsvise forventningsundersøkelsen er utført av Epinion på oppdrag fra Norges Bank og gjennomføres blant økonomiske eksperter, arbeidslivets organisasjoner, næringslivsledere og husholdninger. (ANB-NTB)

Artikkeltags