Politidirektøren beklager

Politidirektør Øystein Mæland beklager at Anders Behring Breivik ikke ble tatt før.

Politidirektør Øystein Mæland beklager at Anders Behring Breivik ikke ble tatt før. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Politidirektør Øystein Mæland slår fast at politiet ikke var dimensjonert for å takle Utøya-terroren, og beklager at Anders Behring Breivik ikke ble tatt før.

DEL

– Vi kan i dag med sikkerhet fastslå at politiet ikke var dimensjonert for å håndtere alle følger av en slik ekstrem hendelse som rammet oss 22. juli i fjor, en helt vanlig fredag midt i ferietiden, sier Mæland.

– Vi kan også slå fast at alle involverte tjenestemenn gjorde sitt aller ytterste i en særdeles krevende og uoversiktlig situasjon, fortsetter politiinspektøren.

Politiet la torsdag fram sin interne evaluering etter terrorangrepet 22. juli. Konklusjonen er at det er minst 54 punkter som trenger forbedring.

Flere foreldre som mistet sine barn på Utøya har den siste tiden uttalt at de forventet at politiet skulle komme med en unnskyldning for den lange responstiden til Utøya.

Anders Behring Breivik fikk uforstyrret massakrere forsvarsløse ungdommer på Utøya i nesten en og en halv time før gjerningsmannen ble pågrepet.

– Hvert minutt var ett minutt for mye. Det er tungt å vite at liv kunne vært spart hvis gjerningsmannen hadde vært stanset før, sier Mæland.

Politidirektøren pekte på at innsatsen denne fredagen fulgte planverket, men at det i ettertid er avdekket flere svakheter.

– Det er vanskelig å peke på enkeltbeslutninger eller enkeltforhold som med sikkerhet kunne ført til at gjerningsmannen ble pågrepet tidligere. Men man kan ikke utelukke at det var handlingsalternativer som kunne spart liv, sier Mæland.

Mæland beklager at kommunikasjonen sviktet på flere områder.

– Kommunikasjonen var et overordnet problem. Mange gjorde en innsats med visshet om at det innebar en høy risiko for eget liv både under aksjonen i Oslo og på Utøya. Utvalget er meget klart i sin påpekning av svikt i kommunikasjonen mot pårørende og berørte, svikt internt i politiet, svikt i kommunikasjonen mellom nødetatene, svikt i kommunikasjonen opp mot regjeringen og departementene og ut mot øvrige politidistrikt, presse og publikum. Heller ikke riksalarmen fungerte, sa Mæland.

Politidirektøren sa at konsekvensene av dette var uklare og feilaktige meldinger både til pårørende, berørte og presse, samt en uklar situasjonsforståelse hos dem som skulle respondere.

– Jeg beklager at vi ikke lyktes bedre med å gi informasjonsflyt i vid forstand, sa Mæland.

Politimester Anstein Gjengedal i Oslo vedgår at det tok for lang tid å håndtere opplysninger om mulige gjerningsmenn for angrepet mot regjeringskvartalet.

– Slik dette framstår i ettertid tok det for lang tid å håndtere opplysningene om mulige gjerningsmenn. Denne tidsbruken må ses i sammenheng med det enorme trykket mot operasjonssentralen og at den operative staben fortsatt ikke var fullt ut besatt, og at hovedfokus på dette tidspunkt var å redde liv, sier Oslos politimester

Politidirektøren understreket at politiet ønsker å være åpent om fakta og ta lærdom av det som er funnet.

– Det har vært en omfattende evalueringsprosess. Det krever mot og evne med selvkritisk blikk å åpent fortelle om gode og mindre gode sider av en krevende oppgave, sier han.

Da evalueringsleder Olav Sønderland la fram en delrapport 16. desember i fjor uttalte han at politiet ikke kunne ha gjort noe annerledes som ville endret utfallet på Utøya 22. juli. Sønderlands uttalelser skapte sterke reaksjoner blant både de berørte, hos politikerne og blant politifolk selv.


– Alarmsystemet sviktet

Alarmsystemet sviktet den 22. juli, konkluderte utvalgsleder Olav Sønderland. Han gjorde rede for noen av de 54 forbedringspunktene som kommer fram i politiets interne evaluering torsdag.

I de hektiske timene 22. juli ble politiets alarmsentraler nedringt. Sønderland erkjenner at varslingssystemet ikke fungerte.

– Om det er det kort å si: Systemet sviktet, og et nytt system må være sikkert. Vi ser at dette arbeidet er gitt prioritet nå, sa han.

Han tok også opp behovet for kompetanseheving i alle ledd. Særlig når det gjelder informasjonsflyt og situasjonsrapportering.

– Vi har sett behov for massevarslingssystem. Man kan ikke ringe individuelt til alle du vil ha tak i, men sende felles melding, sa Sønderland.

Systemet for riksalarm fungerte heller ikke under terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya, slo Olav Sønderland fast. (ANB-NTB)

Artikkeltags