- Russisk tråleroppsyn ikke dramatisk

Lederen av Russland-seksjonen ved Nupi, Helge Blakkisrud, klarer ikke å se noen umiddelbar dramatikk i det russiske utspillet.

Lederen av Russland-seksjonen ved Nupi, Helge Blakkisrud, klarer ikke å se noen umiddelbar dramatikk i det russiske utspillet. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Verken Kystvakta eller Russland-eksperter ser noen som helst dramatikk i at Russland sender oppsynsfartøy til Fiskevernsonen rundt Svalbard.

DEL

Lederen i den russiske fiskerikomiteen Andrej Krainij er sitert på at Russland sender to fartøy til Vernesonen for å beskytte egne fartøy, og at langt færre russiske fartøy som Elektron og Izumrud vil bli tatt.

Elektro stakk som kjent fra Kystvaktas forsøk på arrest i Vernesonen og inn i russisk sone høsten 2005. Izumrud ble arrestert, men i retten frifunnet for underrapportering av 55 tonn torsk under fiske utenfor Finnmarkskysten høsten 2003.

Store ord

– Andrej Krainij er en mann som bruker store ord og er kjent for en tøff antivestlig retorikk. Han har tidligere sagt at Russland skal «svi ut alle utlendinger som fisker i russisk sone med glødende jern», sier forskningsdirektør og ekspert på norsk-russisk fiskeriforvaltning Geir Hønneland ved Fridtjof Nansens Institutt til NTB.

Bak retorikken ser Hønneland liten eller ingen dramatikk i signalene fra mannen som er en slags kombinert fiskeriminister og fiskeridirektør i Russland. Andrej Krainij ble innsatt av president Putin for å rydde opp i en skakkjørt og korrupsjonsbefengt russisk fiskerinæring som har atskillig større problemer på stillehavskysten enn i Barentshavet

Markerer interesser

– Det er ikke noe problem for Norge dersom russerne inspiserer egne fartøy i Vernesonen. Men jeg ser det som nok et tegn på at Russland ønsker å markere sine interesser rundt Svalbard, sier Hønneland.

Heller ikke lederen av Russland-seksjonen ved Nupi, Helge Blakkisrud, klarer å se noen umiddelbar dramatikk i det russiske utspillet.

– Det er ikke militære fartøy de sender, sier han.

Rydder opp

Ifølge Hønneland har Putin det siste halvåret viet fiskerspørsmål større oppmerksomhet enn noen gang i sin presidentperiode. Uken etter han ble valgt kom påtroppende president Dmitrij Medvedev med kraftfulle signaler om at den russiske fiskeriforvaltningen hadde en uke på seg til å rydde opp i de byråkratiske hindringene som gjør at en stor andel av russiske fiskefartøy velger å lande råstoffet i utlandet.

– Når Krainij vil sende to fartøy til Vernesonen, kan det også ses på som et tegn på at Russland ønsker å ta kjeltringene på havet selv. Det har han større støtte til lengre opp i systemet enn på lenge, sier Geir Hønneland.

Flaggstatskontroll

Sjefen for Kystvaktskvadron Nord, Steve Olsen, har fått varsel om at russerne vil sende ett eller to fartøy til vernesonen slik de har gjort flere ganger tidligere. Da leier russerne gjerne inn en tråler for å inspisere egne fartøy.

– Det er en rett de har på lik linje med at Kystvakta kan inspisere norske fartøy hvor enn det skulle være i verden. At disse fartøyene skulle bli satt inn for å beskytte russiske trålere mot norsk oppsyn er noe vi bare leser i pressen. Dette er helt udramatisk for oss, sier Olsen. (ANB-NTB)

Artikkeltags