Skal vurdere bruk av thorium

Artikkelen er over 11 år gammel

Et statlig utvalg skal se nærmere på bruk av thorium til energiproduksjon. I så fall blir det første gang Norge satser på atomkraft – men Bellona tror ikke thorium vil løse energikrisa.

DEL

Thorium er et lettere radioaktivt metall som det finnes mye av i Norge, hele 15 prosent av de totale forekomstene i verden. Den norske forekomsten på om lag 180.000 tonn befinner seg i Nome kommune i Telemark.

Norges forskningsråd skal administrere gjennomføringen av utredningen på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Utvalget skal bestå av representanter fra ulike faglige miljøer både i Norge og internasjonalt.

Bakgrunnen er økt interesse, både fra Stortinget og samfunnet for øvrig, for å se på mulighetene til å ta i bruk de store thoriumforekomstene vi har i Norge til produksjon av energi.

Kan ta 20 år

– I beste fall ligger planene svært langt fram i tid. Det vil ta minst 20 år før en prototype kan være klar, og det har vi neppe tid til å vente på, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona til NTB.

Han ser det for så vidt som positivt at utvalget kan gi debatten om thorium et mer nyansert preg, men mener det hadde vært bedre å nedsette et utvalg for fornybar energi.

– For eksempel bølger og havstrømmer hadde fortjent vel så stor oppmerksomhet, for vi har svært gode forutsetninger for å utvinne disse energikildene her i landet, sier han.

Bøhmer er dessuten svært kritisk til de miljømessige sidene av saken.

– Selv om thoriumreaktorene produserer mindre langlivet radioaktivt avfall, må det likevel håndteres i 1.000 år. Etter vel 50 år med atomkraft, er det fremdeles ingen land som i dag har et deponi for langlivet radioaktivt avfall, påpeker Bøhmer.

Klar i år

Målet er at utredningen skal være klar i løpet av året.

– Utvalget skal gjennomføre en utredning for å etablere et best mulig faktagrunnlag i forhold til både muligheter og risiko ved bruk av thorium til energiproduksjon på lang sikt, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Thorium kan brukes som brensel i kjernekraftverk og har enkelte interessante egenskaper som skiller det fra uran, som brukes i dagens kjernekraftverk. Det finnes tre ganger så mye thorium som uran i verden.

– Vil løse energikrisen

Ifølge fysikkprofessor Egil Lillestøl ved Universitetet i Bergen, som lenge har kjempet for at Norge skal bygge den første thoriumreaktoren i verden, kan slike reaktorer løse verdens energiproblemer i overskuelig framtid.

Norge har verdens fjerde største forekomst av thorium, totalt 180.000 tonn.

Thorium kan ikke opprettholde en fisjonsreaksjon og derfor kan ikke kjedereaksjonen løpe løpsk, noe som er den største faren ved tradisjonelle kjernekraftverk. I tillegg er teknologien uegnet til å lage materiale til atomvåpen.

Frp jubler

Frp er svært fornøyd med at regjeringen nå nedsetter et utvalg som skal se på thoriumenergi.

– En seier for Frp, sier partiets energipolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen viser til at Frp nylig inviterte Nobelprisvinner Carlo Rubbia, en av foregangsmennene bak thoriumteknologien, til Norge. Rubbia har lenge arbeidet med å utvikle thoriumkraftverk, men har hittil ikke fått gjennomslag for ideene sine.

– Norge besitter enorme mengder thoriumressurser, i tillegg til at vi har gode ressurser på forskningssiden. Endelig har regjeringen tatt energipotensialet i thorium på alvor, sier Solvik-Olsen. (ANB-NTB)

Artikkeltags