Slår ring om ulven

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Miljøvernminister Knut Arild Hareide er ulvens aller beste venn, selv når det er ulvetider på Stortinget. Han nekter å bøye seg for sterke Sp-krav om at Norge må reservere seg mot Bern-konvensjonen om vern av rovdyr.

DEL

Anført av partilederen selv, Åslaug Haga, gikk Senterpartifolkene på ulvejakt i spørretimen onsdag.

På vegne av både sau og folk i de områdene av landet der ulven egentlig ikke har tillatelse til å ferdes, entret Haga, Odd Roger Enoksen, Inger S. Enger og Ola D. Gløtvold i tur og orden Stortingets talerstol for å angripe ulvevennen Hareide.

Ødelagt livskvalitet

Åslaug Haga viste til de mange rapportene om folk som føler seg utrygge i områder med store rovdyr. Voksne tør ikke lenger gå tur i skogen, unger må kjøres til skolen og får ikke lenger lov å leke ute. Hun minnet blant annet om en skremmende episode i Aurskog-Høland like før jul, da en hund i bånd ble drept av ulv ved høylys dag. Haga spurte om miljøvernministeren kan akseptere at folk i rovdyrutsatte områder får livskvaliteten sin ødelagt på denne måten.

Odd Roger Enoksen talte for bøndene som må gi opp husdyrbrukene sine for å unngå tap og lidelser for både folk og dyr. Ola D. Gløtvold tok til orde for at Norge i likhet med 12 andre land reserverer seg mot Bern-konvensjonen som vi ratifiserte i 1986, og som forplikter oss til å verne alle de store rovviltartene i norsk fauna.

– Ikke naturlig bytte

Men Knut Arild Hareide sto rak og trygg i kryssilden. Han slo fast at Bern-konvensjonen åpner for felling av skadedyr, slik at både ulv og sau kan få beholde livets rett. Hareide uttrykte riktignok en viss forståelse for at folk i typiske ulveområder kan føle seg engstelige. Men han avviste at mennesket er et naturlig bytte for ulv, selv om den altså kan gå til angrep på hunder innenfor sitt revirområde.

– Elg, hoggorm og veps representerer en større fare for mennesker enn ulven, sa miljøvernministeren. Han lovte at verken ulv, bjørn, jerv, gaupe eller kongeørn noensinne skal utryddes fra norsk natur.

Artikkeltags