– Strider mot Grunnloven

Direktoratet for naturforvaltning (DN) vil bestemme hvor mange av rettighetshaverne som skal få lov til å fiske langs kysten og i fjordene.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) vil bestemme hvor mange av rettighetshaverne som skal få lov til å fiske langs kysten og i fjordene. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Grunneiere med rett til sjølaksefiske mener forslaget til konsesjonsordning er i strid med Grunnloven.

DEL

Noregs Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag (NGSL) varsler politisk og juridisk kamp mot forslaget som Direktoratet for naturforvaltning (DN) nylig har lagt fram for Miljøverndepartementet.

– Dette kan vi ikke akseptere. Vi vil gå til søksmål dersom det blir forsøkt gjennomført. Forslaget legger ikke opp til en forvaltning av villaksen, men en fordeling mellom rettighetshavere, sier leder Arne Jørrestol i NGSL til NTB.

Han eier en gård i Agdenes kommune i Sør-Trøndelag, med rett til laksefiske siden 1870-tallet.

– Skviser rettighetshavere

– Forslaget fra DN skviser ut rettighetshavere, sier Arne Jørrestol.

Grunnlaget for denne påstanden er at forslaget til forskrift åpenbart innebærer at grunneiere langs kysten og i fjordene kan bli fratatt den retten til laksefiske som er knyttet til eiendommene. Antallet fiskere skal reduseres, og DN vil bestemme hvor mange av rettighetshaverne som skal få lov til å fiske i de enkelte reguleringsregioner. Ifølge forslaget skal søkernes næringsinntekt fra sjølaksefiske i perioden 2003 - 2007 legges til grunn for prioriteringen.

Jørrestol mener at dersom et slikt reguleringsprinsipp gjennomføres for sjølaksefisket, kan det i neste omgang bli innført også for rettighetshavere til laksefiske i elvene.

Fra 2010

Forslaget fra DN ble sendt Miljøverndepartementet 3. april, og var da unntatt fra offentlighet. Torsdag ble denne beslutningen omgjort, og NTB fikk utlevert DNs notat til Miljøverndepartementet, forslaget til forskrift og en framdriftsplan.

Ifølge DNs framdriftsplan skal forslaget sendes på høring omkring 1. mai, og konsesjonsordningen settes i verk fra 2010.

Avdelingsdirektør Steinar Hermansen i Miljøverndepartementet opplyser til NTB at saken først skal forelegges andre departementer. Han sier at det kan bli foretatt enkelte mindre endringer, og at DN deretter, i midten av mai, vil få i oppdrag å sende det endelige forslaget på alminnelig høring.

Næringsinntekt avgjør

Ifølge forslaget til forskrift skal fylkesmennene bli konsesjonsmyndighet. Men DN skal avgjøre hvor mange konsesjoner som skal tildeles. Søkernes næringsinntekt av sjølaksefiske skal være avgjørende for hvem som tildeles konsesjon, og hvem som vil få avslag.

«Ved å prioritere næringsfiskere vil konsesjonsordningen blant annet bidra til å opprettholde driften ved gårdsbruk der sjølaksefiske inngår i en kombinasjonsnæring, og dette vil være positivt for distriktene. Samtidig vil sjølaksefiskere som har minst inntekt av fisket, måtte slutte å fiske. Selv om den enkelte som ikke får fortsette å fiske, mister et gode, forventes det ikke at dette får nevneverdig effekt for bosetning i distriktene. Etter vår vurdering vil de samlede konsekvensene for distriktene bli positive», skriver DN i sitt notat.

At laksefiske kan være en grunnlovsfestet rettighet for eiendommer langs kysten og i fjordene, blir ikke omtalt og kommentert i DNs notat. (ANB-NTB)

Artikkeltags