Sugne på sidemål

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Bokmålselever synes faktisk det er gøy å lære nynorsk, bare de får begynne tidlig nok.

DEL

Det viser en ny kartlegging TNS Gallup har gjort for Utdanningsdirektoratet.

Dermed har Sylfest Lomheim i Språkrådet, og alle andre som kjemper for å bevare nynorsk i skolen, fått et viktig argument rett i fanget.

– Nå er det endelig bevist at man ikke blir bedre i bokmål av ikke å lære nynorsk. Jo lenger man utsetter nynorskundervisningen, desto mer får negative holdninger til faget utvikle seg, poengterer Lomheim overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Tusen skoler

Nærmere tusen skoler har vært med på kartleggingen, som ble satt i gang av den avgåtte Bondevik-regjeringen. Svarene kommer fra elever og lærere i tiendeklasse i grunnskolen og andreklasse i videregående.

Sterke høyrekrefter har åpnet for at norske elever i større grad skal kunne velge bort nynorsk som sidemål. Denne nye undersøkelsen rommer flere interessante funn:

* Nynorskelevene er tryggere i sitt sidemål enn bokmålselevene.

* Én av fem bokmålsslever mener de trenger mer skrivetrening for å beherske nynorsk bedre.

* Manglende motivasjon er hovedårsaken til at bokmålselevene ikke blir flinke nok i sidemål. Men de av bokmålselevene som starter tidlig, behersker nynorsk bedre og er mer motivert for å lære.

Urovekkende

Verken Språkrådet eller Utdanningsdirektoratet er veldig overrasket over funnene.

– Kartleggingen tyder på at det er viktig å starte med nynorsk tidlig, og stimulere motivasjonen til elevene for nynorsk, slår avdelingsdirektør Anne-Berit Kavli i Utdanningsdirektoratet fast.

Men hun medgir at bokmålsskolene ikke alltid legger forholdene så godt til rette for dem som vil bli bedre i nynorsk.

– Et flertall av bokmålsskolene sier de i liten grad kjøper inn læremidler og litteratur på nynorsk til skolebibliotekene. Dette er en utfordring for skolene, fortsetter Kavli.

Kulturelt overgrep

Funnene skal nå brukes til å styrke nynorskundervisningen i skolen, blant annet gjennom det nyopprettede Nynorsksenteret i Volda på Sunnmøre, som har vært med på kartleggingen.

Likevel mener Sylfest Lomheim at nynorskforkjemperne har en knallhard kamp foran seg.

– Språket må være allment tilgjengelig for flest mulig. Ideelt sett skulle vi selvsagt hatt såpeoperaer, tabloidaviser og sladreblad på nynorsk. I mangel av det er det et stygt, kulturelt overgrep at forlagene i det stille saboterer utgivelsen av lærebøker på begge målføre. Stort bedre er det ikke at skolene ikke kjøper inn bøker på vårt målføre, slår Lomheim fast. (ANB)

Artikkeltags