Terrorøvelse med ny instruks

Denne uken gjennomfører Forsvaret og politiet terrorøvelsen Gemini.

Denne uken gjennomfører Forsvaret og politiet terrorøvelsen Gemini. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Erfaringene fra 22. juli har avfødt nye rutiner for samarbeidet mellom politiet og Forsvaret.

DEL

Dette blir testet i praksis under den store antiterrorøvelsen som denne uken foregår i Nord-Norge og havet utenfor.

Øvelsen Gemini har vært holdt regelmessig siden 1980-tallet, og målet i år er å beskytte offshoreinstallasjoner på norsk sokkel. Gemini 2012 er den første samvirkeøvelsen mellom politiet og Forsvaret etter 22. juli.

Også medlemmer av regjeringen, strategisk ledelse i flere departementer og operative etater er trukket med.

– Dette er en etablert øvelse, men det varierer jo fra år til år hva temaet er. Årets øvelse har fått en ytterligere dimensjon av alvor og må ses på som ledd i opptrappingen av samarbeidet mellom politiet og Forsvaret, sier forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

Raskere og enklere

Han viser spesielt til en ny instruks om Forsvarets bistand til politiet. Den gamle versjonen er fra 2003, men i lys av hendelsene 22. juli har nye regler om raskere og enklere samarbeid vært ute til høring. Instruksen vil bli vedtatt om kort tid.

– Vi anvender dette utkastet til bistandsinstruks under øvelsen. Hurtighet og klarhet er nøkkelbegreper. Prosedyrer skal forenkles. Vi har redusert alternativene til to typer bistand som politiet kan be Forsvaret om, sier Barth Eide.

Den minst problematiske er den såkalte alminnelige bistand, der det kan være snakk om å bruke Forsvarets helikoptre, fartøyer eller annet utstyr.

Dette skal gjøre mye enklere enn det som ble praktisert 22. juli. Terskelen skal bli lavere og antallet beslutningsinstanser på vei fra forespørsel til godkjenning skal bli færre.

Bruk av makt

Den andre typen bistand er den som kalles håndhevingsbistand, der politiet ber Forsvaret om å bruke militær makt i en terrorsituasjon på norsk jord, eventuelt mot norske borgere.

– Det er prinsipielt viktig å skille rollene til politiet og Forsvaret fra hverandre. Og dette skillet ligger fast, også i den nye instruksen. Men det er samtidig slik at politiet kan be om slik assistanse i ytterste fall. Instruksen går gjennom premissene for dette, sier Barth Eide.

Øvelsen foregår i Mosjøen og Sandnessjøen i Nordland og i havområdene utenfor. Helgeland politidistrikt har den operative ledelsen. Justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) var onsdag på plass i øvelsesområdet.

Regjeringen vedtok tidligere i år at politiet også skal kunne rekvirere redningshelikoptre til transportoppdrag i ekstreme situasjoner.

På terrordagen 22.-juli var et Sea King-helikopter stasjonert i Oslo for helseutrykning, uten at politiet visste om det. Men det var den gang ikke dekning i gjeldende instruks for å be om transport til Utøya.

Se 26 bilder fra øvelsen i Helgeland Arbeiderblad

(ANB-NTB)

Artikkeltags