Tobakkskamp i retten

Philip Morris har saksøkt den norske stat.

Philip Morris har saksøkt den norske stat. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Mandag startet rettssaken verdens største tobakksselskap har anlagt mot staten.

DEL

Torsdag holder Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel sitt partsinnlegg i retten. Administrerende direktør i Philip Morris Norway AS, amerikanske Michael Saxon, skal holde motpartens innlegg.

– Effekten av å gå til sak i Norge er å beholde markedsandeler i andre land. Det vil vi synliggjøre. Taktikken gjør at vi kaller dette for aggressivt. Vi er ikke så bekymret over utfallet her, men mer i andre land som vil hindre tobakkens inntreden for fullt. Etter all sannsynlighet er ikke siste ord sagt i tingretten, sier Anne Lise Ryel til NTB.

Philip Morris Norway, et datterselskap av det amerikanske konsernet som i 2010 hadde en omsetning på over 27 milliarder dollar, har sett seg lei på at norske butikker og kiosker setter røyken i skammekroken.

Eksponering

Advokat Jan-Magne Juuhl-Langseth, som er engasjert av Philip Morris, holdt sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett mandag. Tirsdag starter regjeringsadvokat Ketil Bøe Moen sin innledning. Begge baserer sine foredrag på rundt 4.000 sider med saksdokumenter.

Selskapet bestrider ikke at tobakk er helseskadelig, men viser i stedet til en EFTA-dom fra i fjor som slår fast at forbudet mot synlig tobakk kan bryte med EØS-avtalen.

Juuhl-Langseth pekte på at dette fører til konkurransevridning, særlig for nye merker som vil etablere seg, og at selskapet derfor ønsker at forbudet oppheves.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) mener norske myndigheter må kunne gjennomføre tiltak for å beskytte befolkningens helse.

Tingretten har innhentet en rådgivende uttalelse i saken fra EFTA-domstolen i Luxembourg. Uttalelsen gir verken staten eller Philip Morris full støtte, men begge parter finner støtte for egen sak i ulike deler av uttalelsen.

EFTA-domstolen mener forbudet mot synlig tobakk kan bryte med EØS-avtalen, men gir også staten støtte i at forbudet kan ha en helsemessig gevinst.

Forbudet mot synlige tobakksvarer i butikken trådte i kraft i januar 2010 etter å ha blitt vedtatt av Stortinget mot Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets stemmer.

– Vi bestrider ikke at det er et legitimt mål å få ned tobakksforbruket, sier kommunikasjonsdirektør Nordan Helland i Philip Morris Norway.

I stedet velger selskapet en annen strategi - å belyse om forbudet mot synlige tobakksvarer i butikkene er egnet og nødvendig for å få ned forbruket.

– Vi samarbeider med kolleger i andre land som er blitt saksøkt av selskapet. Det skjer både på det juridiske, politisk og organisatoriske planet. Både helseministre og frivillige organisasjoner har laget nettverk. Vi mener vi kjenner til måten denne industrien arbeider på og at vi ved å samle ressursene, stadig står sterkere, sier Ryel.

Tror på frifinnelse

Til sammen 13 land er berørt i til sammen 23 rettssaker som Philip Morris har anlagt. Det er særlig i verdensdeler som Asia og Afrika konsernet har funnet nye markeder.

– Vi ser at tobakksindustrien går til rettssak i mange land nå. Det er relativt nytt at det pågår så mange saker rundt om i verden samtidig. Vi mener dette er en måte å forsinke iverksettelsen av tiltak i andre land på, sier generalsekretæren.

Hun viser til at Norge har en streng tobakkslovning, mens tobakksindustrien ser at de kan ta store markedsandeler i land i Asia og Afrika.

– Disse landene ønsker å innføre en del tiltak, som for eksempel oppstillingsforbud, men vil nå vente når de ser at det er mange rettssaker på gang. Får de en sak mot seg, har de ikke råd til å betale det den koster, mener Ryel.

Hun tror staten blir frifunnet selv om Philip Morris har argumenter på sin side.

– Et folkehelseperspektiv veier tungt. Vi snakker tross alt om at seks millioner mennesker dør av tobakksskader hvert år. I Norge dør 14 personer hver dag og av dem dør 4 til 5 av lungekreft, sier Anne Lise Ryel. (ANB-NTB)

Artikkeltags