Uendret styringsrente

  Norske banker bør benytte muligheten de nå har til å styrke kapitalen og bedre likviditeten, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Norske banker bør benytte muligheten de nå har til å styrke kapitalen og bedre likviditeten, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Norges Bank besluttet onsdag å holde styringsrenta uendret på 1,5 prosent.

DEL

– Det går fortsatt godt i norsk økonomi, men inflasjonen er lav. Ute er veksten svak og rentene er svært lave. På denne bakgrunn holder vi styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Gjennom sommeren har utviklingen både i Norge og hos handelspartnerne vært om lag som Norges Bank har ventet. Prisveksten i Norge har vært litt lavere enn anslått, og kronen har styrket seg noe den siste tiden. Den forventede renteoppgangen ute er skjøvet ytterligere ut i tid. Samtidig har premiene i penge- og kredittmarkedene falt, skriver Norges Bank i en pressemelding.

– I juni anslo vi at styringsrenten ville bli holdt på dagens nivå fram mot årsskiftet. Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre denne vurderingen, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) tar rentebeslutningen til etterretning og sier at den var ventet i markedet.

– Usikkerheten om utviklingen i euroområdet er stor. Det er utsikter til lav vekst, og arbeidsledigheten har bitt seg fast på et høyt nivå. Samtidig sliter flere land med store budsjettunderskudd og høy statsgjeld, og må stramme inn i budsjettpolitikken de neste årene. Det forventes at styringsrentene hos våre handelspartnere vil bli holdt lave en god stund framover, sier finansministeren i en pressemelding.

Men Johnsen mener renta etter hvert vil bli satt opp mot mer normale nivåer igjen og ber husholdningene ta høyde for dette når de vurderer låneopptak til kjøp av hus og bil.

– Også bankene har et ansvar her, sier finansministeren.

Ikke overraskende

Norges Banks beslutning kom ikke overraskende på analytikerne, som på forhånd spådde at styringsrenta ville bli holdt i ro.

– Renta vil trolig holde seg lav i flere år. Vi må regne med at det tar tid å få opp den økonomiske veksten, både i eurosonen og i resten av verden, sa sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 tidligere denne uken.

Den europeiske sentralbanken (ESB) satte i sommer ned sin styringsrenta til 0,75 prosent, halvparten av den norske. (ANB-NTB)

Artikkeltags