Ungdom bør være forsiktige med mobilen

Artikkelen er over 14 år gammel

Det er ikke påvist helsefare ved bruk av mobiltelefon. Likevel bør de ivrigste mobilbrukerne barn og ungdom være forsiktige, konkluderer et ekspertutvalg som har gransket helserisikoen ved mobilbruk.

DEL

Et ekspertutvalg om mobiltelefoni og helse, ledet av Gunnar Brunborg fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, legger onsdag fram en rapport som konkluderer med at det ut fra dagens kunnskap ikke er forbundet med helsefare å bruke mobiltelefoner eller å oppholde seg i nærheten av basestasjoner.

Vær varsom

Men utvalget utelukker heller ikke at enkelte negative helseeffekter kan forekomme. Derfor kommer de med en oppfordring til de som bruker mobilen aller mest:

Barn og ungdom bør vise varsomhet ved bruk av mobiltelefon.

Etter anmodning fra Helsedepartementet nedsatte Statens strålevern høsten 2002 et utvalg som skulle vurdere mulige helseeffekter av bruk av mobiltelefoner, på grunnlag av nyere forskningsresultater. Utvalget har vurdert flere større rapporter utarbeidet for nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner de siste årene. I tillegg har utvalget tatt for seg vitenskapelige publikasjoner.

Ukjente langtidseffekter

Utvalget konkluderer med at undersøkelser de siste årene ikke har påvist at det er forbundet med helsefare å bruke mobiltelefoner eller å oppholde seg i nærheten av basestasjoner. Dette gjelder kreft og effekter på fruktbarhet og avkom. Godt kontrollerte studier av forsøkspersoner viser heller ikke effekter på blodtrykk og sirkulasjonssystem, hodepine og andre helseplager eller indikasjoner på nevrologiske skader, uttaler utvalget.

Imidlertid kan utvalget fortsatt ikke utelukke at enkelte helseeffekter kan forekomme. Dette skyldes at mobiltelefoner først i de senere år har fått allmenn utbredelse. For enkelte sykdommer, for eksempel kreft, tar det mange år fra en påvirkning finner sted til sykdom viser seg. Man kan derfor fortsatt ikke helt utelukke en mulig risiko for kreft knyttet til bruk av mobiltelefoner.

Den tvilen som gjenstår kan begrunne en viss forsiktighet. Spesielt gjelder dette barn, som sannsynligvis vil benytte mobiltelefon gjennom et langt liv, understreker utvalget.

Artikkeltags