Uro redder renta

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad holder renta uendret.

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad holder renta uendret. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Selv om norsk økonomi går bedre enn ventet, er Norges Bank bekymret for finansuroen og velger å holde styringsrenta uendret på 1,5 prosent.

DEL

– Det er tegn til at aktiviteten i norsk økonomi er litt høyere enn ventet, men uroen i de internasjonale finansmarkedene har igjen tatt seg opp, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Han varsler at renta fortsatt vil være lav i lang tid framover. I mars anslo sentralbanken i sin pengepolitiske rapport at styringsrenta ville bli holdt på dagens nivå det nærmeste året.

– En samlet vurdering av ny informasjon siden da endrer ikke vesentlig dette bildet, sier Qvigstad.

Euro-krise

Rentebeslutningen begrunnes med uroen i de internasjonale finansmarkedene. Styringsrentene i mange land er nær null, og den forventede renteoppgangen er skjøvet ytterligere ut i tid.

Veksten hos Norges viktigste handelspartnere har vært om lag som ventet siden Norges Banks siste pengepolitiske rapport i mars. Qvigstad peker på at finanspolitiske innstramminger og strammere kredittforhold fortsatt bidrar til lavere aktivitetsnivå i euroområdet.

– Også i Storbritannia er det nedgang i produksjonen. I USA fortsatte den forsiktige bedringen inn i første kvartal, men nye tall de siste ukene tyder på noe svakere utvikling. Oljeprisen har falt noe siden mars, men er fremdeles høy, sier visesentralbanksjefen.

Norsk bedring

I Norge er det tegn som tyder på en høyere aktivitetsvekst.

– Kontaktene i våre regionale nettverk melder om at det er god vekst i både sysselsettingen og arbeidstilbudet. Arbeidsledigheten holder seg lav og nokså stabil, sier Qvigstad.

Han legger til at resultatene i lønnsforhandlingene så langt er i tråd med anslagene fra mars, samt at husholdningene gir uttrykk for noe sterkere optimisme om fremtidsutsiktene. Samtidig er det private forbruket litt høyere enn det Norges Bank har lagt til grunn, og veksten i boligprisene har fortsatt.

På den andre siden bidrar svake vekstutsikter i Europa og en sterk krone til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten blant norske bedrifter som møter internasjonal konkurranse.

– Virkningen på norsk økonomi av vedvarende lavkonjunktur ute, sammen med svært lave renter ute taler for å holde renten lav, sier Qvigstad. (ANB-NTB)

Artikkeltags