Vil ha guider på Svalbard

Sysselmannen vil ha aktsom ferdsel og guider på Svalbard.

Sysselmannen vil ha aktsom ferdsel og guider på Svalbard. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Sysselmannen vil ha aktsom ferdsel og guider på Svalbard.

DEL

Det fremgår av forvaltningsplanen for Øst-Svalbard som nylig ble sendt ut på høring.

– Vi har prøvd å finne en god balanse mellom vern og begrenset bruk for turister, lokalbefolkningen og forskere, sier miljøvernsjef Guri Tveito hos Sysselmannen til NTB.

Tveito har ledet arbeidet med forvaltningsplanen.

Det faglige grunnlaget bak planen er levert av sentrale miljøer innen polarforskning. Frist for høringsuttalelsene er satt til 10. oktober.

Global verdi

Nordøst-Svalbard og Sørøst-Svalbard naturreservater ble opprettet i 1973. Områdene har både lokal, nasjonal og global verdi og har Norges strengeste verneform.

Det samlede land- og sjøarealet for reservatene er 77.000 kvadratkilometer. For å beskytte blant annet sårbare og sjeldne fuglearter og hvalross med kalver, er det foreslått ferdselsforbud fra 15. mai til 15. august i to områder, Tusenøyane og Vestsiden av Lågøya.

Disse områdene utgjør 1,5 prosent av reservatene. For øvrige deler av reservatene er det ingen nye ferdselsbegrensninger.

Aktsomhet framfor stengning

Sysselmannen legger vekt på at ferdselsreglene ikke skal være strengere enn nødvendig for å ivareta naturverdiene. Derfor foreslås det et regime basert på aktsom ferdsel fremfor stenging av større områder.

Videre foreslås det pålegg om at guider på Øst-Svalbard må ha sertifikat. Krav om sertifisering av guider som skal ha med seg gjester i felt på Svalbard har vært diskutert i lengre tid, og Sysselmannen ønsker å vurdere dette nærmere, heter det.

Forvaltningsplanen er utarbeidet i tråd med mandat fra Miljøverndepartementet og verneforskriften.

Miljøverndepartementet ga Sysselmannen på Svalbard oppdraget med å utarbeide planen i juni 2009. (ANB-NTB)

Artikkeltags