Vil ha TV-dekning

Det er stor mediainteresse rundt rettssaken mot Breivik.

Det er stor mediainteresse rundt rettssaken mot Breivik. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Anders Behring Breivik mener rettssaken mot ham blir ubalansert dersom han ikke får forklare seg for åpne kameraer og anker avslaget fra Oslo tingrett.

DEL

Mandag sendte advokat Geir Lippestad anken over avslaget om direkteoverføring av Breiviks forklaring til Borgarting lagmannsrett. Lippestad viser til søknaden fra Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening som også har anket beslutningen om at den ventede fem dager lange forklaringen fra Breivik ikke kan kringkastes.

Lippestad trekker fram at beslutningen om å nekte overføring bygger på feil lovtolkning, uriktig lovanvendelse og feil bevisbedømmelse, og at den vil medføre en unyansert offentlig gjengivelse av innholdet i hovedforhandlingene.

– Beslutningen om å ikke å tillate kringkasting av tiltaltes forklaring påankes med dette etter tiltaltes eget ønske, står det i ankeskriftet.

Han skriver videre at en direkteoverføring fra retten vil sikre Breivik en mulighet for at offentligheten får tilgang til forklaringen «slik den faktisk blir fremført».

Han viser til at de omfattende lekkasjene i saken har ført til et uriktig inntrykk av Breivik, hans meninger og hans mentale helse.

– Tiltalte mener at hans utsagn og forklaringer til tider tas helt ut av sammenhengen og benyttes til å tillegge ham holdninger og meninger han ikke står inne for. Kun ved at retten tillater kringkasting av tiltaltes forklaring kan han få anledning til å gi en sammenhengende beskrivelse av sine handlinger og bakgrunnen for disse, skriver Lippestad i anken.

En kringkastet forklaring vil også kunne gi folk en mulighet til å nyansere sitt syn på Breiviks tilregnelighet, skriver forsvareren til slutt i brevet.

Oslo tingrett avgjorde for snart to uker siden at den ikke ville innvilge søknaden fra pressen om å overføre Breiviks forklaring i retten. Åpningen av saken, hvor Breivik vil erklære seg uskyldig etter tiltalen, aktors innledning og kommentarer fra de øvrige partene, samt prosedyrene på slutten av saken, kan overføres, avgjorde dommerne.

Hvorvidt vitneforklaringene fra de profesjonelle vitnene som politifolk, leger og sakkyndige skal overføres, vil det bli tatt stilling til fortløpende mens saken pågår. Forklaringene fra de skadde som overlevde terrorangrepene, vil ikke bli kringkastet.

Tingretten begrunnet i tillegg avslaget med hensynet til de berørte og de pårørende i saken. Både mens saken pågår og i mange år fremover risikerer de å bli eksponert for Breiviks forklaring med hans egne ord. (ANB-NTB)

Artikkeltags