Klimakrisen kan gi 425.000 nye jobber

Solenergiselskapet REC har satset stort på solcellepanel i Tyskland. Flere tyske bondegårder og privathus produserer solenergi.

Solenergiselskapet REC har satset stort på solcellepanel i Tyskland. Flere tyske bondegårder og privathus produserer solenergi. Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Overgangen til fornybar energi kan føre til at det skapes 425.000 grønne arbeidsplasser i Norden de nærmeste årene.

DEL

Men norske myndigheters manglende satsing på utdanning og forskning gjør at det kan bli vanskelig å få fylt disse jobbene.

Det mener både fagforeningen TEKNA og miljøvernorganisasjonen Bellona.

Klimaendringene tvinger oss til å bruke mindre olje og gass og mer fornybare energiformer, som vind- og vannkraft og solenergi. Det har innvirkning på arbeidsmarkedet, og i Norge kan det bli behov for hele 80.000 grønne ansatte i årene framover, ifølge TEKNA, fagorganisasjonen for sivilingeniører og naturvitere.

Det er tidsskriftet Arbeidsliv i Norden som har beregnet hvilke virkninger klimakrisen og den økte satsingen på fornybar energi vil få på arbeidsmarkedet.

Katastrofe

Generalsekretær Kåre Rygg Johnsen i TEKNA sier de tror miljøsektoren kan komme til å vokse i samme grad som petroleumssektoren gjorde på 70- og 80-tallet.

– Hvem trodde på 70-tallet at 80.000 personer skulle jobbe i petroleumsbransjen i dag. Vi tror ikke det er urealistisk med samme vekst i bransjen for miljøvennlig energiteknologi, men da må det satses på dette fra myndighetenes side, sier Rygg Johnsen til Dagsavisen. Han mener regjeringens innsats på fornybar energi og rekrutteringen av nye ingeniører er altfor dårlig.

– Satsingen er nærmest en katastrofe om man sammenligner med de mulighetene som finnes. Utdanningssektoren må styrkes kraftig og det må satses på miljøteknologi gjennom Forskningsrådet. I stedet er det den private sektoren, som solenergiselskapet REC og StatoilHydro og deres satsing på vindmøller til havs, som har gått foran. Myndighetene henger etter, sier Rygg Johnsen.

TEKNA organiserer ansatte i offshorebransjen, industrien, innen forskning og på universitetene. De anslår at rundt 10.000 personer bruker deler eller hele arbeidstiden sin på miljørelatert virksomhet i dag. Men mangel på arbeidskraft i tiden framover kan sette en stopper for at dette tallet øker i takt med framtidens behov.

Ser til utlandet

Det norske solenergiselskapet REC har et stort behov for teknologer, avanserte operatører og ingeniører. Det stramme arbeidsmarkedet i Norge har gjort at de når ser til utlandet.

– Vi krever høy kompetanse hos våre ansatte. Hittil har det vært greit å finne denne arbeidskraften i Norge. Men det er ikke til å legge skjul på at arbeidsmarkedet begynner å bli ganske stramt. Derfor bygger vi nå også fabrikker andre steder, sier konserndirektør Jon André Løkke med ansvar for investorkontakt. I oktober ble det klart at REC skal bygge sine neste fabrikker i Singapore. (ANB)

Null satsing

Om den norske regjeringens satsing på fornybar energi fortsetter i samme tempo som i dag, vil det ikke bli noe behov for flere grønne jobber. Det sier miljøvernorganisasjonen Bellona.

– Det er ingen satsing fra norske myndigheter i dag. Det siste halve året er det for eksempel ikke blitt bygd ut noe vindkraft. Om man holder seg på samme nivå i årene framover, trenger man ikke flere ingeniører enn å dekke den mangelen man allerede har i dag, sier Ane T. Brunvold, som jobber med fornybar energi og energieffektivisering i Bellona.

– Om myndighetene derimot vil ligge på et nivå som tilsvarer hva de lover i Soria Moria-erklæringen om å være verdensledende på miljøvennlig teknologi, vil mangelen på ansatte bremse satsingen, tror Brunvold. (ANB)

Artikkeltags