Støttespillere mot regjeringen

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

LO har fått en stor del av æren for at de rød-grønne partiene vant valget i 2005. Onsdag demonstrerte organisasjonens tyngste medlemmer mot at regjeringen ennå ikke har fått på plass det såkalte industrikraftregimet.

DEL

Kraftkontraktene til den kraftkrevende industrien løper ut de nærmeste årene, og regjeringen har ennå ikke klart å oppfylle sine egne løfter fra valgkampen og Soria Moria om å sikre nye, langsiktige kontrakter til en annen pris enn det vanlige forbrukere betaler. Først lovet energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) saken klar før jul i fjor, så ble den utsatt til revidert nasjonalbudsjett i vår. Men heller ikke der var det mye å hente. Så nå begynner altså de ansatte og industrien selv å bli utålmodige.

Det er EUs konkurranseregler som er problemet. Dersom staten skulle be Statkraft om å selge strøm til noen kunder billigere enn til andre, vil det blir sett på som ulovlig statsstøtte. Da statsminister Jens Stoltenberg ble presset om saken i den muntlige spørretimen i Stortinget for noen uker siden, sa han at det egentlig dreier seg om to forskjellige varer som dermed skal ha to forskjellige priser. I det kan det ligge at industrien påtar seg forpliktelser som vanlige strømkunder ikke har, for eksempel å sende strømmen ut på nettet og stenge ned sin egen virksomhet i tider med kraftkrise.

I valgkampen lovet både Jens Stoltenberg og andre representanter for de rød-grønne partiene at den kraftkrevende industrien skulle få nye, langsiktige kontrakter til en pris lavere enn markedsprisen. I revidert nasjonalbudsjett i år innrømmer regjeringen at det «innenfor rammene av EØS-avtalen er svært vanskelig å innføre særnorske ordninger som gir den kraftintensive industrien fordeler av betydning». Regjeringen avviser også at EU har satt i verk egne tiltak som tillater subsidiering av denne industrien, slik det har vært påstått fra industriens folk her i landet.

Den kraftintensive industrien er selve hjørnesteinsbedriftene i svært mange norske lokalsamfunn. Store investeringer har redusert skadelige utslipp til atmosfæren. Den norske industrien er dermed blant verdens «reneste». Nå står nye investeringer på vent på grunn av usikkerheten over hva kraften skal koste i framtiden. Alternativet til investeringer her i landet, er å flytte ut, kanskje til land uten like strenge utslippskrav og med betydelig mer forurensende kraftproduksjon.

De norske CO2-utslippene vil gå kraftig ned hvis industrien flytter ut. Men de totale utslippene i verden vil gå opp. Det er derfor å håpe at regjeringen finner en løsning som industrien kan leve med. Både av hensyn til arbeidsplassene og til miljøet.

Artikkeltags