Planlegger ungdomsfengsel

Fengselsleder Harald Åsaune håper å bruke andre etasje i bygningen til høyre til barn og unge som må holdes innesperret. Bjørgvin fengsel holder til i bygningene, som tidligere var en del av Vestlandsheimen.

Fengselsleder Harald Åsaune håper å bruke andre etasje i bygningen til høyre til barn og unge som må holdes innesperret. Bjørgvin fengsel holder til i bygningene, som tidligere var en del av Vestlandsheimen. Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Dette bygget kan bli soningssted for ungdom som har gjort svært alvorlige, kriminelle handlinger.

DEL

Foreløpig finnes det ikke gode soningstilbud i Norge for unge mellom 15 og 18 år. Kriminalomsorgen region vest arbeider for at Bjørgvin fengsel kan gi det tilbudet, som justisminister Knut Storberget har bedt om.

De seks regionene i Kriminalomsorgen har blitt bedt om å levere forslag til hvilket tiltak de kan gi.

– Soningsmuligheter for unge er noe Norge må gjøre noe med. Det er sjelden vi har folk under 18 år i fengsel. Så unge mennesker skal være skjermet mot eldre innsatte, forteller assisterende regiondirektør, Leif Waage, til Bergensavisen.

Det endelige svaret fra Justisdepartementet har ennå ikke kommet, men mye tyder på at tiltaket region vest har beskrevet ligger meget godt an.

Ikke fengsel

Storberget har bedt om alternativer som ikke har et fengselspreg, men som gir større muligheter til å begrense ungdommenes frihet enn en lukket barnvernsinstitusjon gjør.

Verken ministeren eller Waage vil kalle institusjonen for et ungdomsfengsel.

– Vi kaller det et ungdomstiltak etter straffegjennomføringsloven, sier Waage.

Det er meningen at institusjonen skal drives i nært samarbeid med barnevernet.

Begge sider av muren

Bygget region vest ønsker å bruke, har den ene siden innenfor og den andre utenfor nettinggjerdet, som omkranser Bjørgvin fengsel.

– Der kan vi ha en inngang uten gjerder, og en sivil fasade. Vi kan ha minst to sikkerhetsnivåer, og en høy grad av dynamisk sikkerhet, sier Waage.

Det innebærer at man bytter ut gitter, gjerder og låser med personell, og at graden av sikkerhetstiltak kan variere i takt med behovet hos hver enkelt innsatt.

Fengselsleder Harald Åsaune håper at fengselet får oppdraget med å passe på de unge lovbryterne.

– Men sikkerheten må i stor grad basere seg på bemanning, understreker han. (ANB)

Artikkeltags