Ikke forvent e-bøker ennå

Det kan ta tid før du får låne e-bøker fra et bibliotek nær deg, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein.

Det kan ta tid før du får låne e-bøker fra et bibliotek nær deg, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Det kan ta tid før du får låne e-bøker fra et bibliotek nær deg.

DEL

Noen forsøksprosjekt er i gang, blant annet kjøper Kulturrådet nå inn e-bøker til utvalgte bibliotek.

– Vi har ikke så mange norske e-bøker ennå. I mellomtiden vurderer vi resultatet fra forsøksprosjekt, og ser på erfaringer fra andre land. Om dette munner ut i en nasjonal løsning, for eksempel etter avtale med Forleggerforeningen, er for tidlig å si, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein til NTB.

Det er Nasjonalbiblioteket som har ansvaret for å utvikle nasjonal bibliotekpolitikk her i landet.

Nasjonalbibliotekaren tør ikke spå når vi kan forvente at alle folkebibliotek har et e-boktilbud til sine lånere.

– Bibliotekarene er meget utålmodige etter å komme i gang med utlån av e-bøker. Etter hvert kommer det til å skje ting, men vi må finne fram til ordninger for hvordan folkebibliotekene skal betale for e-bøkene, sier Moe Skarstein.

Det finnes flere betalingsmodeller. I Danmark og Sverige kan alle folkebibliotek tilby e-bøker. Der betaler bibliotekene en avgift for hver e-bok de låner ut.

– Men dette er jo svært lite forutsigbart for bibliotekene. Det blir vanskelig å budsjettere med en slik ordning, sier Moe Skarstein.

En annen mulig løsning er at folkebibliotekene kjøper inn et antall lisenser av hver tittel. Disse lånes ut til én låner av gangen. Når alle titlene er utlånt blir det ventelister, slik som for dagens papirbøker.

Det foregår ulike forsøksprosjekt med utlån av e-bøker i flere folkebibliotek. Først ute var Buskerud fylkesbibliotek i Drammen som har tilbudt utlån av e-bøker siden 2009. De har også tilbudt utlån av lesebrett.

– Det har vært stor interesse, men vi har altfor få og gamle bøker. Vi har ikke kunnet tilby mer enn cirka 100 titler, sier prosjektleder Dag Erlend Lohne Mohn.

Han mener e-bøker må ha like gode utlånsbetingelser som papirbøker.

– Bransjen er utålmodig, og jeg tror flere bibliotek vil kunne tilby e-bøker i løpet av 2012, men vanlig tror jeg ikke det blir, sier Lohne Moe.

Kulturrådet har i år startet en forsøksordning i samarbeid med Nasjonalbiblioteket der det kjøpes inn e-bøker gjennom innkjøpsordningen. Buskerud fylkesbiblioteks e-lånsprosjekt, Ryfylkebibliotekene og Deichmanske bibliotek i Oslo er valgt ut til å være med i forsøksprosjektet.

– Men flere vil komme til i løpet av året, sier seniorrådgiver Arne Vestbø i Norsk kulturråd.

Av de 1.000 eksemplarene som kjøpes inn av en tittel under innkjøpsordningen, vil 970 være papirbøker og 30-e-bøker. Denne prøveordningen gjelder for skjønnlitteratur for voksne, og prosjektet varer foreløpig ut juni neste år.

Ryfylkebibliotekene er en sammenslutning av de seks folkebibliotekene i Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda kommuner, og er opprettet nettopp for å kunne tilby en felles løsning for utlån av e-bøker. Utlånet kommer til å skje via Biblioteksentralens digitale løsning BS weblån.

– Vi håper å få i gang denne ordningen før sommeren. Det er fortsatt noe tilrettelegging som gjenstår. Når det er klart vil Ryfylkebibliotekenes lånere kunne gå inn på bibliotekenes nettsider og hente ned filer som kan leses på de fleste plattformer, sier bibliotekfaglig direktør Kjartan Vevle i Biblioteksentralen.

Vevle sier at han håper at alle folkebibliotek etter hvert vil slutte seg til Biblioteksentralens løsning. (ANB-NTB)

Artikkeltags