Klare for e-bokutlån

Norske biblioteksjefer vil begynne med utlån av e-bøker.

Norske biblioteksjefer vil begynne med utlån av e-bøker. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

86 prosent av landets biblioteksjefer mener bibliotekene bør begynne med utlån av e-bøker.

DEL

Foreløpig er det kun forsøksprosjekt i gang.

E-bøker er tema for flere foredrag og seminarer under det 73. norske bibliotekmøte som holdes i Stavanger fra onsdag til fredag denne uka. Møtet samler rundt 800 bibliotekfolk fra hele landet. Foran møtet har fagbladet Bok og Bibliotek foretatt en e-bokundersøkelse blant bibliotek- og forlagssjefer.

Iveren etter å komme i gang med utlån av e-bøker er naturlig nok størst hos biblioteksjefene, men også 52 prosent av forlagssjefene mener bibliotekene bør begynne å låne ut e-bøker. Bibliotekarer i større kommuner er mer utålmodige etter å komme i gang enn i de små kommunene.

– Det overrasker meg ikke at det er en utålmodighet blant biblioteksjefene etter å komme i gang. Men samtidig ser vi av undersøkelsen at biblioteksjefene uttrykker usikkerhet både når det gjelder kompetanse og tekniske løsninger, sier redaktør Odd Letnes i Bok og Bibliotek til NTB.

Til nå har det vært et begrenset tilbud av e-bøker, og det har drøyd med tekniske løsninger.

– Biblioteksentralen har varslet at de vil komme med sin tekniske løsning i juni. Den baserer seg på en modell som ligner den vi har i dag for papirbøker. Det blir en lisensordning der bibliotekene kan låne ut et visst antall eksemplarer av e-bøkene. Det betyr at det kommer til å oppstå utlånskøer for de mest populære titlene, slik det gjør for papirbøker, sier Letnes.

Kulturrådet har startet et prøveprosjekt der e-bøker har kommet inn i innkjøpsordningen for skjønnlitteratur for voksne. Av de 1.000 eksemplarene som kjøpes inn av en tittel under innkjøpsordningen, vil 970 være papirbøker og 30 e-bøker.

– De fleste av bibliotekene som er med i denne prøveordningen vil nytte seg av Biblioteksentralens løsning, sier Letnes.

Blant forlagssjefene er frykten stor for at utlån av e-bøker på biblioteket skal gå ut over e-boksalget. Seks av ti forlagssjefer frykter at utlån kan undergrave markedet for e-bøker. Bare 5 prosent av biblioteksjefene ser noen fare ved dette, viser undersøkelsen.

– Jeg kan forstå at forlagene er urolige. Når 62 prosent av forlagssjefene mener at utlån av e-bøker vil undergrave det norske e-bokmarkedet, viser jo det at det ligger en klar spenning mellom forlag og bibliotek, sier Letnes.

Bare 3 prosent av biblioteksjefene er villige til å innføre brukerbetaling for e-bøker, mens 24 prosent av forlagssjefene mener brukerne bør betale for e-boklån. 78 prosent av biblioteksjefene ønsker seg en ny statlig støtteordning for utlån av e-bøker, mens 19 prosent regner med at e-lån må finansieres ved å omprioritere innenfor dagens budsjetter.

Letnes mener undersøkelsen viser at biblioteksjefene har det han betegner som yrkesoptimisme.

– Kun 13 prosent av biblioteksjefene mener at det over tid vil være behov for færre bibliotekarer fordi utlån av e-bøker krever mindre administrasjon. Fire av ti forlagssjefer mener det samme, sier Letnes.

Bok og Biblioteks undersøkelse ble gjennomført i februar 2012. Av landets cirka 450 biblioteksjefer i kommuner og fylker, besvarte 158 spørsmålene. Sjefene for 89 medlemsforlag i Forleggerforeningen fikk undersøkelsen. 21 av disse svarte. (ANB-NTB)

Artikkeltags