Røde Kors' ærespris til fire personer

Norges Røde Kors president Thorvald Stoltenberg tildelte Torstein Dales minnepris til fra høyre Stein Husebø, Bettina Sandgathe Husebø, Thorvald Stoltenberg, som delte ut prisene, Grethe Østern og Willy Danielsen

Norges Røde Kors president Thorvald Stoltenberg tildelte Torstein Dales minnepris til fra høyre Stein Husebø, Bettina Sandgathe Husebø, Thorvald Stoltenberg, som delte ut prisene, Grethe Østern og Willy Danielsen Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

For første gang skal fire personer dele Røde Kors' pris til minne om Torstein Dale.

DEL

Willy Danielsen, Bettina Sandgathe, Stein Husebø og Grethe Østern har kanskje ikke så mye felles utover at de i år blir tildelt Røde Kors høyeste utmerkelse. De har hver for seg gjort betydelig personlig innsats på hvert av sine felt, mener organisasjonen.

Den tidligere rusmisbrukeren Willy Danielsen får prisen for sitt omsorgsarbeid for rusmisbrukere, bostedsløse og andre i Oslos gatemiljø gjennom mer enn 25 år. Kanskje mest kjent er han for matpakkene og kaffekoppene han daglig over en årrekke har delt ut til gatas folk.

Bettina Sandgathe Husebø og Stein Husebø får prisen for sitt aktive arbeid for å bedre situasjonen for alvorlig syke og døende. Røde Kors sier i begrunnelsen at deres praksis og forskning innen Hospice og Palliative-medisin bidrar til at denne pasientgruppen kan få medisinsk behandling på en menneskeverdig måte.

Grethe Østern tildeles prisen for sin mangeårige innsats for et internasjonalt forbud mot klaseammunisjon.

Norges Røde Kors' Pris til Minne om Torstein Dale består av en due støpt i bronse - laget av kunstneren Ba Dedekam. (ANB-NTB)

Artikkeltags