Vi bruker stadig mer av de dyre medisinene

De eldre er storkonsumenter av de dyreste medisinene.

De eldre er storkonsumenter av de dyreste medisinene. Foto:

Av

Økt konsum av nye, dyrere legemidler bidrar til at de totale legemiddelkostnadene fortsetter å øke. På fire år er prislappen 40 prosent høyere.

DEL

Det framgår av rapporten «Legemiddelforbruket i Norge 2013–2017» fra Folkehelseinstituttet (FHI), som gir en oversikt over totalt salg av legemidler i Norge. I denne perioden har forbruket av legemidler økt med 10 prosent, mens kostnadsveksten er på rundt 40 prosent.

– Økt bruk av nye og kostbare legemidler som nå vesentlig finansieres gjennom helseforetakene, har påvirket kostnadene. Dette omfatter blant annet biologiske legemidler og legemidler til behandling av kreft, hepatitt C-virusinfeksjoner og sjeldne sykdommer, sier seniorrådgiver Solveig Sakshaug i FHI.

Befolkningsvekst og en større andel av eldre i befolkningen har også bidratt til at legemiddelforbruket i Norge har økt over tid. Svak krone i et par av årene i statistikken medførte også at importerte medisiner ble dyrere.

87 prosent av forbruket er reseptbelagte medisiner, og de står for 92 prosent av omsetningen i kroner.

Grossistene solgte legemidler for 19 milliarder kroner i fjor, som tilsvarer en omsetning på totalt rundt 28 milliarder kroner. Oversikten gjelder alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler fra grossister til apotek, sykehus, sykehjem og dagligvarehandelen.

Kostnadsveksten bare fra 2016 til 2017 var på drøyt 8 prosent, mens økningen i antall medisindoser var på 2 prosent. Forbruket øker mer for noen medisiner enn for andre, for eksempel er paracetamol det mest brukte smertestillende legemiddelet i Norge, og salget målt i doser økte med 5 prosent i 2017.

– Økt forskrivning av paracetamol til behandling av kroniske smerter, har trolig bidratt til at salget av store reseptbelagte pakninger øker, sier Solveig Sakshaug.

Dermed utgjør reseptbelagt paracetamol en økende andel av totalsalget av paracetamol, med en andel i 2017 på 65 prosent.

Ifølge bransjestatistikken fra Apotekforeningen som kom i februar, brukte innbyggere i Norge i gjennomsnitt legemidler for 5.076 kroner hver, der de eldre bruker langt mer og dyrere preparater.

De under 67 år brukte 2.940 kroner i gjennomsnitt, mens de over 67 år brukte 8.490 kroner. På grunn av egenandelsordningen og bruk av blå resept betalte det offentlige 74,4 prosent av utgiftene.

Det har vært en pågående debatt rundt kostnader og effekt av nye, dyre medisiner, og Sakshaug understreker at alle nye legemidler blir vurdert ut fra kostnadseffektivitet før de blir inkludert i den offentlige finansieringen av legemiddelkostnader.

– Introduksjon av nye legemidler har gitt bedre behandling for mange pasienter, påpeker Solveig Sakshaug. (ANB-NTB)

Artikkeltags