Antall lærere

Det kan bli politisk flertall for en nasjonal norm for antall lærere per elev. (Foto: Berit Roald, NTB scanpix/ANB)

Det kan bli politisk flertall for en nasjonal norm for antall lærere per elev. (Foto: Berit Roald, NTB scanpix/ANB)

Artikkelen er over 3 år gammel

Arbeiderpartiet er i ferd med å uforme en ny skolepolitikk.

DEL

KOMMENTAREt sentralt forslag her er å presse kommunene til å ha et gitt antall lærere per elev på skolen. Fram til nå er det bare KrF og SV som har tenkt i slike baner, men nå følger altså Ap etter ved å gå inn for nasjonale normer for lærertetthet.

– I politikken er det alltid lurt å lytte. Og så er det slik at det er lurt å slutte med noe som er dumt og begynne med noe som er lurt, sier stortingsrepresentant Jette Christensen til NRK. Hun er leder av Arbeiderpartiets kunnskapsutvalg, som nå foreslår flere nye grep på  skolefronten.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

Utdanningsforbundet har lenge kjempet for en nasjonal norm for hvor mye ressurser kommunene skal bruke på lærerkrefter, og etter Arbeiderpartiets linjeskifte kan det bli flertall for en slik reform på Stortinget.

Høyres Henrik Asheim går hardt ut mot en tallfestet lærernorm. Han mener Ap-forslaget oser av mistillit til skoleledere og kommunene som skoleeiere. Christensen poengterer at den nasjonale normen skal gjelde for skolen som helhet, ikke den enkelte klasse. Dermed vil rektorene fortsatt ha en viss frihet til å disponere undervisningskreftene innenfor den enkelte skole.

Det er store forskjeller på hva kommunene bruker av ressurser på skole. Utdanningsforbundet presenterte i fjor høst en rapport der det går fram at noen kommuner bruke 90.000 kroner per elev i året. Andre bruker så mye som 240.000 kroner. Det kan ikke dokumenteres noen klar sammenheng mellom pengebruk og hvor mye elevene lærer, men det synes opplagt at flere lærere i klasserommene vil gi større muligheter til å følge opp hver enkelt elev.

Dette er egentlig en debatt om hvem som skal bestemme over skolene. I hvor stor grad skal staten overstyre kommunene som skoleeiere? Lokaldemokratiet blir svekket dersom det kommer mange forslag om ulike bemanningsnormer og andre kvantitative krav fra statens side. Arbeiderpartiets helseutvalg gikk nylig i samme retning ved å foreslå statlig øremerking av penger til eldreomsorg for å bringe kommunene opp på et minstenivå på dette feltet.

Det kan være fornuftig å bruke øremerking og statlig overstyring for å komme i gang med en viktig reform. Men når oppgaven er rimelig utført, må rikspolitikerne løsne grepet og la lokalpolitikerne selv få styre på områder som er kommunenes ansvar. Først da har velgerne reelle valgmuligheter ved kommunevalgene.

Rikspolitikerne må klare å se gjennom fingrene med at det oppstår forskjeller kommunene imellom. Vi må akseptere at lokalpolitikere prioriteter ulikt ut fra lokale behov og lokale valgløfter. Vettet er likt fordelt.

Les flere kommentarer på siste.no/meninger

Si din mening om denne saken i kommentarfeltet nedenfor

I hvor stor grad skal staten overstyre kommunene som skoleeiere?

Artikkeltags