Omfavner den norske modellen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er blant dem som nå har tatt initiativ til et felles prosjekt for å få en høyere organisasjonsgrad.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er blant dem som nå har tatt initiativ til et felles prosjekt for å få en høyere organisasjonsgrad. Foto:

LO, YS, Unio og Akademikerne går nå sammen i et felles prosjekt for å få flere fagorganiserte her til lands.

DEL

KOMMENTARDet er dermed de store sammenslutningene i fagbevegelsen som står bak prosjektet.

– Det handler om å sikre den norske modellen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Bakgrunnen er det faktum at fagbevegelsen sliter i motbakke. Andelen fagorganiserte går nemlig ned. LO og YS har her de største utfordringene.

I fjor var 49 prosent av arbeidstakerne med i en fagforening. I 1992 var denne andelen til sammenlikning 57 prosent. Problemet er størst i privat sektor, for her er det bare 38 prosent av de ansatte som er med i en fagforening. Til sammenlikning er organisasjonsgraden rundt 80 prosent i offentlig sektor.

Første skritt i fagbevegelsens prosjekt blir å analysere årsakene til den fallende organisasjonsgraden. Så må fagbevegelsen selv ta grep. Videre må myndighetene følge opp. Den norske samfunnsmodellen blir hyllet fra mange hold, men det holder ikke bare med fagre ord. Hovedavtalen fra 1935 er på mange måter startskuddet for denne prosessen, for her ble det etablert spilleregler for aktørene i arbeidslivet. Senere koblet myndighetene seg på. Dermed ble det et gjensidig tillitsforhold mellom arbeidsgivere, fagbevegelsen og myndighetene.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Dette trepartssamarbeidet bygger på en viktig forutsetning: Det må være en relativt høy grad av organisering, både i fagbevegelsen og hos arbeidsgiverne. Derfor er det et faresignal når andelen organiserte går ned. Fagbevegelsen må evne å se de nye trendene i arbeidslivet, spesielt blant de unge og i de tjenesteytende næringene.

Det må bli en konkurransefordel å ha en tariffavtale. Fradraget for fagforeningskontingent er i så måte viktig. Arbeiderpartiet lover dobling av fradraget. Høyre vil beholde fradraget på dagens kronenivå, ikke kutte slik som tidligere var partiets politikk. Men samme kronebeløp vil over år innebære en reell svekkelse.

Det bør være i alles interesse å få ha en høy organisasjonsgrad, i hvert fall hvis man er opptatt av å slå ring om den norske modellen.

Hvor stor effekt det har å øke fagforeningsfradraget kan selvsagt diskuteres, men her handler det i første rekke om likebehandling av partene i arbeidslivet. Fagorganiserte har nemlig under dagens regjering kommet svekket ut i forhold til arbeidsgiverne som har beholdt fradraget på samme reelle nivå som tidligere.

Det er positivt at fagbevegelsen går sammen om et prosjekt for å få flere til å organisere seg. Men også regjeringen og arbeidsgiverne bør kjenne sin besøkelsestid. Det bør være i alles interesse å få ha en høy organisasjonsgrad, i hvert fall hvis man er opptatt av å slå ring om den norske modellen. Derfor burde vi få en bred utredning der de tre partene er med. Vi er alle i samme båt. Da gjelder det å ro i takt mot det samme målet.

Artikkeltags