Plikt til aktivitet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie viser til at Drammen kommune har spart 30 millioner kroner på aktivitetsplikt for unge.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie viser til at Drammen kommune har spart 30 millioner kroner på aktivitetsplikt for unge. Foto:

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie oppfordrer kommunene til å innføre arbeidsplikt også for voksne sosialhjelpsmottakere.

DEL

KOMMENTARBakgrunnen er at denne plikten for unge under 30 år fungerer svært godt. I dag er det opp til kommunene selv å bestemme om aktivitetsplikten skal utvides til også å gjelde for voksne.

Høyre-statsråden slår i bordet med fersk statistikk som viser at det i fjor ble over tusen færre sosialhjelpsmottakere under 30 år. Til sammenlikning økte antallet unge mottakere av økonomisk sosialhjelp fra 44.664 i 2013 til 47.721 tre år senere.

Fra nyttår 2017 innførte regjeringen så en statlig aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Målet var å få ungdom i denne gruppen bort fra sosialhjelp og over i skole eller arbeid, og nå ser man altså at det er færre unge som må ty til økonomisk sosialhjelp. - Selv om vi ikke entydig kan slå fast at dette skyldes aktivitetsplikten, så er det jo definitivt grunn til å tro det, sier Hauglie til Dagbladet.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Hun viser også til at Drammen kommune har spart 30 millioner kroner på aktivitetsplikt for unge. Ministeren mener at kommunene lett bør kunne gjøre ordningen gjeldende for andre aldersgrupper. Oppfordringen til kommunene bør bli tema i lokalvalget neste år. Statlig aktivitetsplikt for voksne sosialhjelpsmottakere bør bli ditto tema foran stortingsvalget om tre år.

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) tok i fjor høst til orde for at aktivitetsplikten bør utvides opp til 35 år, og på sikt gjelde for alle de 130.000 som årlig mottar sosialhjelp fra kommunen. Men Høyre-representanten vil ha en litt annen innretning for dem over 30 år, for her er det snakk om mange som har vært i jobb og derfor trenger hjelp til å komme i arbeid igjen.

Statlig aktivitetsplikt for voksne sosialhjelpsmottakere bør bli tema foran stortingsvalget om tre år.

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere synes å være en god idé for både unge og voksne, men ordningen kan også ha negative sider. Derfor imøteser vi med interesse resultatet av evalueringen som er satt i gang. Det kan være at noen unge sosialhjelpsmottakere hopper av fordi de ikke klarer å overholde aktivitetsplikten. Samtidig kan det det være noen som snur i døra til Nav. Hva skjer med disse unge når de mangler penger til livsopphold?

Men det er likevel god grunn til å tro at de fleste unge sosialhjelpsmottakere kommer i positiv aktivitet. Det er dessverre et faktum at jo lenger man er passiv sosialhjelpsmottaker, jo vanskeligere blir det å komme inn i arbeidsmarkedet. Derfor må vi snu på flisa. Jo flere som kommer raskt ut av denne Nav-døra, jo flere kommer i utdanning og jobb. Det blir vinn-vinn for den enkelte og samfunnet.

Artikkeltags