Streik med dimensjoner

Streiken i Kreftforeningen har vart i fire uker. Her ser vi hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Kreftforeningen, Jannicke Rabben (t.v.) og forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunhild By da streiken startet.

Streiken i Kreftforeningen har vart i fire uker. Her ser vi hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Kreftforeningen, Jannicke Rabben (t.v.) og forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunhild By da streiken startet. Foto:

19 sykepleiere i Kreftforeningen har streiket i fire uker.

DEL

KOMMENTARViktige prinsipper står på spill. Fagbevegelsen frykter at det skal bli lettere for bedrifter å skifte arbeidsgiverforening for å få en «billigere» tariffavtale. NHO argumenterer med at de aktuelle sykepleierne ikke driver med tradisjonell sykepleiervirksomhet. De er mer funksjonærer enn sykepleiere, sies det.

Bakgrunnen for konflikten er det faktum at Kreftforeningen har skiftet fra Virke til NHO Abelia. De 19 sykepleierne har dermed fått en ny tariffavtale som innebærer at lønna skal forhandles lokalt. Dermed svekkes i realiteten streikeretten til Norsk Sykepleierforbund.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

– Vi lever av innsamlede midler og er nødt til å bruke lønnsmidlene på den måten vi mener er best for Kreftforeningen. Med dagens system er vi fanget i et lønnssystem der sykepleiernes lønn utvikles i tråd med hva som skjer i KS og staten. Stadig mer av midlene fordeles som generelle tillegg uten av vi har noen mulighet til å påvirke det lokalt, sier organisasjonssjef Jacob Conradi i Kreftforeningen til ANB.

– Vi har ikke sluttet som sykepleiere og begynt som funksjonærer. Vi har den samme jobben som vi har hatt hele tiden, sier hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Kreftforeningen, Jannicke Rabben. Hun står i spissen for en lokal streik som har nasjonale dimensjoner over seg.

Striden står nemlig om såkalt «tariffhopping» fra arbeidsgivernes side, altså prinsipper som opptar en samlet fagbevegelse. Og på den annen side ditto prinsipper hos arbeidsgiverne. Fleksibilitet og bedre tilpassede tariffavtaler er stikkord for hvordan det tenkes i NHO-bygget.Vi registrerer at de streikende sykepleierne i Kreftforeningen får støtte fra bredt hold i fagbevegelsen. Fagforbundet, Legeforeningen og sammenslutningen Unio er blant de tunge aktørene som reagerer på NHOs steile linje i denne konflikten.

Striden står om såkalt «tariffhopping» fra arbeidsgivernes side, altså prinsipper som opptar en samlet fagbevegelse.

Sykepleierne i Kreftforeningen slutter ikke å være sykepleiere bare fordi foreningen melder seg inn i en ny arbeidsgiverforening. På den annen side er det ikke snakk om tradisjonelt sykepleiearbeid.

Men slikt «kontorarbeid» fra sykepleieres side er det mange eksempler på. Vi finner dem på sykehus og sykehjem så vel som ved telefonen på legevakt og alarmsentral. Også slike sykepleiere bruker sin kompetanse, selv om de fysisk ikke tar på en pasient.

Her er det naturlig å trekke en parallell til de helsefaglige rådene som pasienter eller pårørende får når de ringer Kreftlinjen til Kreftforeningen.

Streiken ved Kreftforeningen er et sykdomstegn. Vi må slå ring om et seriøst arbeidsliv med gode spilleregler. Konflikten må tas ved roten. Den må ikke få utvikle seg til en kreftsvulst.

Artikkeltags