Den skjulte ledigheten

Andelen nordmenn i jobb har sunket jevnt de siste åtte årene.

Andelen nordmenn i jobb har sunket jevnt de siste åtte årene. Foto:

Arbeidsledigheten går litt ned, men andelen nordmenn i jobb har sunket jevnt de siste åtte årene.

DEL

KOMMENTARDette er ord for de tørre tallene i ferske rapporter fra Statistisk sentralbyrå. I 2008 var 72 prosent av den norske befolkningen i aldersgruppa 15–74 år i jobb. I fjor var denne andelen nede på 67 prosent. Utviklingen har altså gått i gal retning, også med de rødgrønne partiene i regjering.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har fokusert på denne problemstillingen i hele valgkampen, men dette er et budskap som det er vanskelig å nå gjennom med. Ekstra bekymringsfullt er det å registrere at sysselsettingsgraden faller mest i aldersgruppa 30–34 år. Antallet mottakere av uføretrygd har økt fra 307.000 til 321.000 de siste fire årene. Antallet uføre under 30 år har i dette tidsrommet økt fra 10.000 til 15.000.   

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Det bør være et tankekors for noen hver at vi her står overfor en særnorsk utvikling med såkalt utenforskap i vekst. I land som Sverige, Danmark og Island peker nemlig pilene i positiv retning på dette området. «Oljepengene brukes langt på vei til å betale for utenforskap i dag, ikke til framtidige pensjoner og ikke til omstilling og nyutvikling», skriver tidligere statssekretær for Ap, Svein Harald Øygard, nylig i en treffende kronikk. Han viser til at siden 2009 har utgiftene til sosiale stønader og trygd økt med 35 milliarder kroner.

Samfunnsøkonomen Øygard har tidligere tatt til orde for en ny sysselsettingskommisjon. Forbildet er kommisjonen som daværende LO-leder Yngve Hågensen var en av arkitektene bak i 1992. «Solidaritetsalternativet» ble også brukt som betegnelse på denne prosessen. Det vil være fornuftig å sette ned en ny kommisjon for å se på det faktum at andelen utenfor jobb er økende. Kommisjonen bør ha med eksperter, politikere og representanter for partene i arbeidslivet.

Dagens regjering gjorde en fatal feil med produktivitetskommisjonen, hvor det bare satt eksperter. Dermed fikk verken fagbevegelsen eller arbeidsgiverne «eierskap» til denne utredningen, og de konkrete tiltakene har derfor i stor grad uteblitt. På den annen side skal regjeringen ha kreditt for å ha gjort noe, ved blant annet å innføre aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere.

Det vil være fornuftig å sette ned en ny kommisjon for å se på det faktum at andelen utenfor jobb er økende.

Ideen om å sette ned en ny kommisjon må sees på bakgrunn av at oljeinntektene faller og eldrebølgen kommer rullende. For å finansiere denne utfordringen må flere av oss komme i jobb. Ap-leder Jonas Gahr Støre skal ha ros for at han holder denne fanen høyt, selv om det er et vanskelig budskap å selge. Økende utenforskap kommer til å bli et økende problem, både for samfunnet og den enkelte, dersom politikerne bare lar det skure og gå.

Artikkeltags