Flere og bedre lærere

Det er nærmere 40.000 utdannede lærere i Norge som ikke praktiserer yrket.

Det er nærmere 40.000 utdannede lærere i Norge som ikke praktiserer yrket. Foto:

Flere og bedre lærere i skolen er et sentralt løfte fra de fleste partiene i valgkampen.

DEL

KOMMENTARVeien dit er det imidlertid stor uenighet om. Flere partier vil ha en norm for antall lærere per elev. Andre partier mener at kommunene selv må ha stor frihet til selv å bestemme den såkalte lærertettheten. Ap går til valg på 3.000 flere lærere i småskolen. Høyre mener det viktigste er å øke kvaliteten på lærerne.

Men kvalitet i skolen er et tveegget sverd. De siste tre årene har det blitt flere ukvalifiserte lærere i skolen. Forrige skoleår var det 4.000 av i alt 67.400 lærere i grunnskolen som hadde manglende kompetanse. Ifølge Utdanningsdirektoratets ferske statistikk sto da lærere uten formell kompetanse for 4,5 prosent av undervisningstimene. Andelen året før var fire prosent.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er slett ikke fornøyd. Han mener «gullstandarden» i norsk skole må være lærere som har kompetansen i orden. Ministeren har ikke noe svar på hvorfor det nå har blitt flere lærere som mangler formell kompetanse, men han antyder at noe kan skyldes det faktum at 6.000 lærere nå tar videreutdanning.

Det hører med til historien at søknadstallene til grunnskoleutdanningene faller. Da blir det ekstra utfordrende for Ap å oppfylle løftet om 3.000 nye lærere. En tredel av lærerstudentene faller fra underveis i studiene. Og etter fem år i jobb er det bare to av tre nyutdannede lærere som fortsatt står ved kateteret. Det er nå nærmere 40.000 utdannede lærere som ikke arbeider som lærere.

På toppen av dette har dagens regjering gjort nåløyet trangere ved å innføre krav om fire i matte for å komme inn på lærerutdanningen. Det stilles også konkrete ekstrakrav til lærere som skal undervise i sentrale fag som norsk matematikk og engelsk.

Vi tør antyde at det bør legges enda større vekt på pedagogikk.

Vi forstår godt frustrasjonen til lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Han mener regjeringen har begynt i feil ende ved å gjøre det vanskeligere å bli lærer. Spørsmålet er så hva som bør gjøres for at det skal bli mer attraktivt å bli lærer. Som god fagforeningsleder peker Handal naturlig nok på at lærerne må få bedre lønn og at det må bli flere lærere per elev.

Svaret er nok mer komplisert enn som så. Den nevnte statistikken fra Utdanningsforbundet bør være en tankevekker for noen hver. Vi tør antyde at det bør legges enda større vekt på pedagogikk.

Det hjelper lite å ha gode faglige kvalifikasjoner i for eksempel matematikk dersom evnen til å lære bort svikter. Gode lærere må ha begge disse egenskapene. Da vil de trives og fungere bedre som lærere. Og elevene vil lære mer. 

Artikkeltags