Politiets omdømme

Uroen rundt den store politireformen må nok ta hovedskylden for at mange har fått svekket tillit til politiet, skriver ANBs kommentator.

Uroen rundt den store politireformen må nok ta hovedskylden for at mange har fått svekket tillit til politiet, skriver ANBs kommentator. Foto:

Folk flest har fått svekket tillit til politiet.

DEL

KOMMENTARFor to år siden svarte 31 prosent at de hadde svært stor tiltro til politiet. I fjor falt prosentandelen ned til 22. Det viser spørreundersøkelser som Ipsos har foretatt for Domstolsadministrasjonen.

Samlet sett er det fortsatt nesten 80 prosent som nå har ganske stor eller svært stor tiltro til politiet. Dette karakteriserer politidirektør Odd Reidar Humlegård som betryggende. På den annen side er det noen urovekkende trekk i tallene fra Ipsos. Vi merker oss spesielt at politiets omdømme synes å være svært så frynsete på Vestlandet. Her svarer bare 16 prosent at de har svært stor tiltro til politiet. Det henger sikkert sammen med Monika-saken og de andre varslersakene som har satt politiet i Hordaland i et svært dårlig lys.

Uroen rundt den store politireformen må nok ta hovedskylden for at mange har fått svekket tillit til politiet. Færre og større politidistrikt har skapt usikkerhet. Det samme gjelder nedleggingen av lensmannskontorer. På toppen av dette, og i etterkant av tillitsmålingen til Ipsos, har det dukket opp et par faktorer som kan svekke politiets omdømme ytterligere.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

En doktorgradsavhandling har fortalt oss at politiet pynter på tall som rapporteres for å oppnå forventninger som er i tråd med etatens mål- og resultatstyring. Over 22 prosent av de politiansatte innrømmer her at de oppgir bedre resultat enn det strengt tatt er grunnlag for. Det oppgis for eksempel flere farts- og promillekontroller enn det som faktisk er gjennomført. 2.200 politiansatte har vært med på spørreundersøkelsen. Forskeren forklarer triksingen med at systemet for mål- og resultatstyring ikke omfatter de viktigste oppgavene og dermed gir lite motivasjon. Forebyggende virksomhet er blant oppgavene som ikke blir fanget. Målstyringen må ikke bli for rigid. Politikerne bør også ta signalene og sørge for at kart og terreng samsvarer.

I disse dager pågår det en omfattende rettssak som også kan være med å påvirke politiets omdømme, alt etter som hva som avdekkes og blir rettens konklusjon i straffesaken mot politimannen Eirik Jensen. TV 2 avslørte nylig at samarbeidet mellom Oslo politidistrikt og nabodistriktet for Asker og Bærum skal ha brutt fullstendig sammen fordi det var mistanke om at narkotikasmugleren Gjermund Cappelen fikk hjelp fra noen i Oslo-politiet. Det vil være alarmerende dersom dette viser seg å være riktig. Forskjellige enheter i politiet må ha full tillit til hverandre.

Politikerne bør også ta signalene og sørge for at kart og terreng samsvarer.

Politikerne og politiet må hver på sin kant jobbe for å styrke omdømmet til politiet. Det er ikke nok å bruke navnet nærpolitireform. Folk flest må føle at politiet er nær oss alle og raskt kan gripe inn. Følt trygghet og reell trygghet må gå hånd i hånd med lovens lange arm.

Artikkeltags