Borgerlig selvskryt

De fire borgerlige partilederne møtte pressen onsdag for å fortelle hvor godt de har samarbeidet i denne fireårs-perioden.

De fire borgerlige partilederne møtte pressen onsdag for å fortelle hvor godt de har samarbeidet i denne fireårs-perioden. Foto:

Det mest interessante er Venstres vinglete opptreden.

DEL

KOMMENTARDe fire borgerlige partilederne sto onsdag side ved side for å fortelle pressen hvor godt de har samarbeidet i snart fire år. De skrøt av hver sine hjertesaker ut fra hva de lovet i 2013. Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg var oppriktig stolt.

– Det går mye bedre enn mange spådde, sa statsministeren og pekte blant annet på skattelettelsene som de borgerlige har gjennomført. Og så la Erna Solberg vekt på at ledigheten går ned mens veksten i landet går opp. Solberg trakk spesielt fram den borgerlige enigheten om nasjonal transportplan for å dokumentere hva som binder de fire partiene sammen i flere år framover. I samme gate kommer reformene som ikke er fullt ut gjennomført.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Pressefolkene var naturlig nok mest opptatt av hva som skjer etter høstens stortingsvalg, og søkelyset ble ikke overraskende satt på støttepartiene KrF og Venstre. Som ventet la både KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande vekt på at de ønsker seg inn i en regjering som fortsatt er ledet av Erna Solberg, men da uten Fremskrittspartiets deltakelse. Det er langt på vei en utopi, for Frp-leder Siv Jensen har ustanselig gjort det klart at Frp ikke vil støtte en regjering som partiet ikke er en del av.

Foran valget i 2013 lovet alle de fire borgerlige partilederne at et borgerlig flertall ville gi en borgerlig regjering, og det ble da også resultatet i form av Høyre/Frp-regjeringen støttet av en samarbeidsavtale med KrF og Venstre. Men et slikt løfte vil verken KrF eller Venstre gi nå foran høstens valg.

I slutten av mars gikk Trine Skei Grande så langt at hun i et intervju med VG truet med å felle dagens regjering for å få sendt Frp på dør. Hun fikk intern kjeft for utspillet og tonet derfor raskt ned denne trusselen. Onsdag fikk pipa en helt annet låt.

– Vi har vist at vi klarer å samarbeide alle fire. Vi ønsker oss heller en blågrønn regjering, men vi skal nok klare å samarbeide på borgerlig side uansett, sa Venstre-lederen til pressen. Trine Skei Grande viste til resultater som partiet aldri ville fått på «den andre siden». KrF-leder Knut Arild Hareide var mer ullen og nøyde seg med å peke på Erna Solberg som statsminister.

Venstre under Trine Skei Grande lever helt tydelig opp til merkelappen Vingle-Venstre.

Det mest interessante er imidlertid Venstres opptreden. Før jul var partiet på krigsstien med krav om dyrere bensin. Det luktet regjeringskrise. I vår har tonen vært en helt annen. Venstre har hjulpet regjeringen på flere viktige områder. Eksempler her er kommunereformen og jordbruksoppgjøret.

Venstre under Trine Skei Grande lever helt tydelig opp til merkelappen Vingle-Venstre. Hva vi skal tro om KrF-leder Knut Arild Hareide er det vanskeligere å få tak i.

Artikkeltags