Skurr på Frp-radioen

Fremskrittspartiet er både for og imot å erstatte FM-radio med nymotens DAB-signaler.

Fremskrittspartiet er både for og imot å erstatte FM-radio med nymotens DAB-signaler. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Fremskrittspartiet er både for og imot å erstatte FM-radio med nymotens DAB-signaler.

DEL

KOMMENTARDet kom klart fram da Stortinget behandlet denne saken i to runder. Arbeiderpartiet sørget for ekstrarunde for å synliggjøre at det ble drevet dobbeltkommunikasjon i Frp.

Fremskrittspartiets stortingsgruppe stiller seg nemlig negativ til å stenge FM-nettet for å la dette bli erstattet av digital DAB-teknologi. Regjeringen, medregnet Frp-statsrådene, er derimot for en slik omlegging neste år, helt i tråd med det Stortinget ved flere anledninger har vedtatt.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter.

Rett skal være rett: Allerede i 2011 vendte Frp tommelen ned for planene om å skru av FM-nettet for å la DAB bli enerådende i Norge. Problemet er bare at Frp-landsmøtet så sent som i vår ville ha omkamp i denne saken, og dette vedtaket har så Fremskrittspartiets stortingsgruppe lojalt fulgt opp.

Stortingsrepresentant Ib Thomsen (Frp) har i flere sammenhenger poengtert at det vil være dyrt for folk flest å skifte ut FM-radioer med nytt DAB-utstyr. Det er et argument som det må være lov å ha. Verre blir det imidlertid når Frp-gruppa på Stortinget i sin innstilling til saken bruker «sikkerhet og beredskap» som en viktig begrunnelse for å si nei til slukking av FM-nettet. Dette var en begrunnelse som ga gjenlyd langt inn i Arbeiderpartiets rekker. Ap forlangte derfor at Frp-statsrådene med ansvar for sikkerhet og beredskap kom på banen.

Dermed måtte Anders Anundsen (justis og beredskap), Ketil Solvik-Olsen (samferdsel) og Per Sandberg (fiskeri) stå skolerett for Stortinget onsdag. Og de kunne alle tre bedyre å ha full kontroll på sikkerheten. Da sørget Ap for å gi regjeringen full ryggdekning, mot Frp-gruppas stemmer. Det hører med til historien at også Senterpartiet forsøkte på et spill for galleriet i denne saken, stikk i strid med den radiolinja partiet sto for da Sp var med i den rødgrønne regjeringen.

Det ble skikkelig skurr på linja da Frp sendte i stereo på to frekvenser.

Onsdag viste statsråd Anundsen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som konkluderer med at DAB-dekningen er god og tilfredsstiller de kravene som Stortinget har stilt. Da var saken grei for folkevalgte flest, bortsett altså fra Frp-gruppa. Litt bekymringsfullt ble det da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa at det ikke er opp til ham å ta stilling til om Stortinget opptrer klokt eller uklokt. Det er nemlig en ministers plikt å advare dersom noe uforsvarlig er på gang.

Stortingets farsepregede radioteater kan oppsummeres slik: Det ble skikkelig skurr på linja da Frp sendte i stereo på to frekvenser, med ett budskap i den ene høyttaleren og stikk motsatt i den andre. Lyttere flest blir forvirret over politisk klabb og DAB.

Artikkeltags