Konflikten i Telenor

Telenor-sjef Sigve Brekke må innse at han ikke klarte ikke å komme til enighet med Telenor Norges Berit Svendsen.

Telenor-sjef Sigve Brekke må innse at han ikke klarte ikke å komme til enighet med Telenor Norges Berit Svendsen. Foto:

Berit Svendsen valgte å stå på sitt. Dermed måtte hun forlate toppledelsen i Telenor.

DEL

KOMMENTARKonflikten mellom Svendsen og konsernsjef Sigve Brekke ble fastlåst, og da bør det ikke overraske at den øverste sjefen vinner fram. Det blåser på toppene, spesielt når konflikter lekker ut og blir mat for pressen.

Berit Svendsen ønsket å beholde jobben som sjef for Telenor Norge og Skandinavia en stund til, men det var ikke aktuelt for Brekke. Han ville omplassere Svendsen og tilbød blant annet jobben som sjef for Telenors selskap i Thailand. Svendsen skal ha svart at dette, av hensyn til familien, tidligst kunne være aktuelt om halvannet år, men det passet ikke inn i Brekkes planer.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Poenget er at Telenor har en rotasjonsordning for sine ledere, og Brekke ønsket å gi Svendsen mer internasjonal erfaring. Styreleder Gunn Wærsted antydet til og med at Svendsen på denne måten kunne bli aktuell som konsernsjef i Telenor. Det er en påstand som det er all grunn til å tvile på. Vi tør minne om at Berit Svendsen tross alt er 55 år. Hadde hun vært yngre, kunne en slik karriereplan hatt noe for seg.

Vi må tilbake til 2015 for å finne kimen til konflikten mellom Berit Svendsen og Sigve Brekke. Da ville de begge ha toppjobben i Telenor. Resultatet ble at Brekke trakk det lengste strået. Svendsen ble ikke engang med på siste intervjurunde, selv om regjeringen hadde sendt signal om at det var ønskelig å få en kvinne som Telenor-sjef. 

Vi må tilbake til 2015 for å finne kimen til konflikten mellom Berit Svendsen og Sigve Brekke.

Men regjeringen har begrenset makt over Telenor, for staten har bare 54 prosent eierskap og må derfor ta hensyn til de mange private aksjonærene. Her er det generalforsamlingen som er arenaen. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) holder klokelig kjeft. Vi merker oss imidlertid at likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) mener det er «uholdbart» at et av Norges desidert største selskaper «ikke greier å ha bedre kjønnsbalanse».

Likestilling er åpenbart et moment i denne saken. Det hører imidlertid med til historien at kvinner utgjør en tredel av konsernledelsen i Telenor, mens «bare» 27 prosent av de ansatte er kvinner. For å gjøre bildet mer komplett bør vi ta med at ni av ti norske næringslivstopper er menn.

Berit Svendsen har en 30 år lang karriere bak seg i Telenor. For 17 år siden ble hun sjef for Telenor Norge. Svendsen kan vise til gode resultater, og hun har vært godt likt av de ansatte. Samtidig har hun de siste årene vært godt profilert og synlig. I manges øyne har Svendsen skygget for konsernsjef Brekke. Det har sikkert ikke falt i god jord at Svendsen til stadighet har hintet at hun følte seg forbigått i 2015. Det ble nok hennes skjebne. Hovmod sto for fall.

Artikkeltags