Flyktninger og u-hjelp

KrFs Kjell Ingolf Ropstad vil slå ring om det opprinnelige bistandsbudsjettet.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad vil slå ring om det opprinnelige bistandsbudsjettet. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Det kommer færre flyktninger til Norge i år enn det regjeringen til slutt planla for.

DEL

KOMMENTARDerfor blir det dragkamp om milliardene som spares inn. KrFs Kjell Ingolf Ropstad vil bruke pengene på bistand, slik som opprinnelig forutsatt. Men regjeringen gir ikke ved dørene.

– Hvis det er sånn at vi bruker mindre på asylsøkere enn planlagt, vil vi diskutere hva pengene skal gå til. Det er ingen automatikk at de går tilbake til bistandsbudsjettet, sier utenriksminister Børge Brende (H) til NRK. Ministeren antyder at pengene like gjerne kan bli brukt på eldreomsorg.

Da flyktningstrømmen vokste til rekordstore høyder på sensommeren i fjor, anslo Utlendingsdirektoratet at det ville komme 33.000 asylsøkere til Norge i 2016. Derfor måtte regjeringen snu opp ned på store deler av statsbudsjettet for 2016. Resultatet var at det ble satt av 9,5 milliarder kroner for å håndtere en stor strøm av flyktninger også i år. For å få endene til å møtes, ble det hentet 4,2 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet.

Men nå er situasjonen en helt annen. Flyktningprognosene er nedjustert til 10.000. Dermed ligger det an til en innsparing på flere milliarder kroner, som KrFs Kjell Ingolf Ropstad altså mener bør tilbakeføres til bistandsbudsjettet. Hvis så ikke skjer, blir han kraftig provosert.

– Vi var enig med regjeringen i at dette var penger som skulle hjelpe mennesker i nød, sier Ropstad. Det hører med til historien at KrF-leder Knut Arild Hareide reagerte med vantro da det kom lekkasjer om at regjeringen ville hente over fire milliarder kroner på bistandsbudsjettet for å finansiere økte kostnader til asylsøkere på norsk jord. KrF klarte riktignok å få plusset på det samlede bistandsbudsjettet med 2,4 milliarder kroner, men den omstridte flyttingen av de 4,2 milliardene ble stående.

Kjell Ingolf Ropstad har et godt poeng som det er logikk i. Når det kommer færre flyktninger til Norge, vil det sannsynligvis være flere flyktninger ellers i verden. Da må de hjelpes der de er, enten internt fordrevne i sine hjemland eller i nærområdene rundt. Statsminister Erna Solberg må også ha i tankene at det vil være avgjørende viktig for regjeringen hennes å ha KrF med på laget også ved neste korsvei.

Når det kommer færre flyktninger til Norge, vil det sannsynligvis være flere flyktninger ellers i verden.

På den annen side er det for tidlig å konkludere med hvor mange asylsøkere, flyktninger og migranter som vil søke nødhavn i Norge i år. Sommeren er vanligvis «høysesong» for å søke tilflukt her til lands. Derfor må vi vente til høsten før vi setter to streker under svaret.

Men dersom antallet asylsøkere blir så lavt som det bildet vi nå ser konturene av, bør underforbruket på den aktuelle flyktningposten tilbakeføres til det ordinære budsjettet for langsiktig bistand. Det vil være nestekjærlighet i praksis.

Artikkeltags