Nasjonale skoleprøver

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen slår politisk mynt på at Ap vil beholde dagens ordning med nasjonale prøver i skolen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen slår politisk mynt på at Ap vil beholde dagens ordning med nasjonale prøver i skolen. Foto:

Ap vil ikke stoppe offentliggjøringen av de nasjonale prøvene på skolenivå.

DEL

KOMMENTARRegjeringens praktisering vil dermed bli stående også om det skulle bli en Ap-ledet regjering etter valget.

– Vi har ingen planer om å endre rammene for offentliggjøring av nasjonale prøver. Det har ikke vært en kampsak for oss på flere år, sier stortingsrepresentant Christian Tynning Bjørnø (Ap) til NTB.

– De nasjonale prøvene har blitt bedre med årene, men i regjering vil vi gjennomgå hele grunnskolens kvalitetsvurderingssystem, også bruken av tester og prøver, for å sikre at det virkelig fremmer bedre læring, sier talsmannen i Ap. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) karakteriserer det som veldig bra at Ap ikke vil lukke Skoleporten, der resultatene legges ut.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

– At Ap nå sier at de ikke vil reversere dette, blir jo bare en bekreftelse på at det vi gjorde, var riktig, sier Isaksen. Han mener at venstresidens dystre spådommer er gjort til skamme. Isaksen viser til at det ble påstått at åpenhet om skoleresultater på skolenivå ville føre til «rangering, uthenging og mesterskapstenking».

Nasjonale prøver gjennomføres hver høst for elever på femte, åttende og niende trinn. Formålet er å gi kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, matematikk og engelsk. Det kan være på sin plass å trekke fram en undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet, som har sett nærmere på mediedekningen av nasjonale prøver fra 2014 til 2016. Her går det fram at de fleste av oppslagene var «nøytrale» eller «positive». Diskusjonen går også i mindre grad om nasjonale prøver som ordning.

Men den politiske diskusjonen om nasjonale prøver er slett ikke over. SVs Kari Elisabeth Kaski håper at Ap snur. Hun vil ikke bare ha slutt på offentliggjøring av resultatene, men vil også redusere ordningen til bare å omfatte et utvalg skoler. Denne SV-politikken er for øvrig i tråd med synet til LO-forbundet Skolenes Landsforbund.

Nasjonale prøver gir en klar pekepinn på kunnskapsutviklingen i skolen, på nasjonalt og ikke minst lokalt nivå. Kommunene som skoleeiere får klar beskjed om hvordan det står til på den enkelte skole og hvordan kommunen samlet ligger an i forhold til sammenliknbare skoler. Lærerne på den enkelte skole kan så justere opplæringen og pedagogisk utvikling i tråd med dette. Men også elever, foreldre og foresatte har nytte av resultatene i de nasjonale prøvene.

Nasjonale prøver gir en klar pekepinn på kunnskapsutviklingen i skolen

Men nasjonale prøvers verdi må heller ikke overvurderes. Derfor bør det foretas en mer omfattende og fordomsfri evaluering av alle systemene for kvalitetsvurderingen i skolen, slik både Ap og SV tar til orde for. Her må kjepphester settes på gangen.

Artikkeltags