Tobakk i «gråpapir»

Slik vil helseminister Bent Høie kamuflere røyk og snus, i skittengrønn innpakning.

Slik vil helseminister Bent Høie kamuflere røyk og snus, i skittengrønn innpakning. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Helseminister Bent Høie (H) har klokkertro på at nøytral og standardisert innpakning av snus og tobakk vil gjøre disse helsefarlige varene mindre attraktive blant unge nordmenn.

DEL

KOMMENTARDette forslaget sto sentralt da Verdens tobakksfrie dag ble markert tirsdag. En fersk undersøkelse viser at nesten halvparten av oss (47 prosent) nå er positive til slike «grå» pakker og bokser.

– Jeg har som mål å skape en tobakksfri generasjon, sier Bent Høie. Han er bekymret over at dagens unge er nesten like tobakksavhengige som foreldregenerasjonen. Røykingen har riktignok sunket blant de unge, men snusingen har økt betydelig. Høie viser til positive erfaringer i Australia, som har hatt nøytrale tobakkspakker i fire år. Her er det færre unge som røyker, og debutalderen har økt.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

Helseministeren blåser i innvendingene fra tobakksindustrien, Næringslivets Hovedorganisasjon og de mange høringsinstansene som har kritisert forslaget. Det hører med til historien at Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil stemme mot når saken kommer til behandling i Stortinget. Også i Høyres gruppe er det skarpe kritikere. Michael Tetzschner er blant dem. Han karakteriserer forslaget om nøytral tobakk som «toppstyrt oppdragelse av befolkningen» og advarer mot lovgivning som er i ytterkanten av hva Grunnloven tillater. Den skisserte ordningen innebærer nemlig i realiteten at tobakksselskapene mister sine merkevarer.

Helseministeren bedyrer på sin side at regjeringens forslag er innenfor Grunnlovens grenser. Tobakksindustrien har saksøkt flere land for å stoppe innføring av standardiserte pakninger. Flere rettssaker er nå avgjort. Industrien har tapt alle dommene, senest i britisk høyesterett i forrige uke. Og nå må altså de liberale kreftene i Høyre og Fremskrittspartiet gi tapt. Det synes nemlig å være bredt flertall på Stortinget for nøytral og standardisert innpakning.

Det er hevet over enhver tvil at bruk av tobakk er et stort helseproblem. Hvert år dør over 6.000 norske kvinner og menn for tidlig som følge av røyking. Snusing er mindre helseskadelig, men kan føre til kreft og andre sykdommer. Derfor er det nødvendig med visse lovreguleringer. Røykeforbudet på restauranter og spisesteder har vært en suksess. Kampanjer med fokus på det helseskadelige fungerer også. Regjeringen burde ha holdt fast på den forrige regjeringens vedtatte bevillingsordning for salg av tobakk.

I stedet er det skittengrønn innpakning som er svaret fra helseminister Høie. Tobakk er rett nok i en egen fareklasse, men det er likevel god grunn til å spørre hva som blir det neste grepet for å «gjemme bort» helseskadelige eller usunne varer. Får vi standardiserte ølbokser, brusflasker og godteposer uten kjente logoer? Røyksignalet er sendt.

Artikkeltags