Høyres bomskudd

Høyres Torbjørn Røe Isaksen vil løfte fram norske kunst- og kulturskatter i en såkalt kulturkanon.

Høyres Torbjørn Røe Isaksen vil løfte fram norske kunst- og kulturskatter i en såkalt kulturkanon. Foto:

Høyres Torbjørn Røe Isaksen vil løfte fram norske kunst- og kulturskatter i en såkalt kulturkanon.

DEL

KOMMENTARLederen av programkomiteen i Høyre er tydelig inspirert av den danske kanonen som ble etablert for over 20 år siden.

– Det vil sikkert både engasjere og provosere, og det vil forhåpentligvis munne ut i en felles offentlig samtale om hva som er de viktigste bærebjelkene i norsk kunst- og kulturtradisjon, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Aftenposten. Forslaget fra programkomiteen har allerede engasjert mange kulturpersonligheter, og det vil sikkert bli heftig debattert på Høyres landsmøte i mars.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Ordet kanon har flere betydninger. De fleste av oss tenker nok først og fremst på et skytevåpen, men innenfor kulturfeltet er det snakk om en rettesnor eller et forbilde når ordet kanon brukes. Verkene som er samlet i en kanon regnes for å være best og viktigst ut fra gitte kriterier. Den danske kanonen inneholder over 100 verker innenfor kategoriene arkitektur, design, billedkunst, teater, litteratur, film og musikk.

Torbjørn Røe Isaksen har selv pekt ut maleriet «Brudeferden i Hardanger» av Tidemann og Gude pluss tekster av Henrik Wergeland som sine favoritter til å stå på en norsk kanon. Kunnskapsministeren har et poeng når han hevder at det i en fragmentert tid er viktig å ha kunnskap om den norske kulturarven. Det beste som kan sies om Høyre-kanonen er likevel at den allerede har skapt debatt. Noen synes det er en god idé, mens andre skyter ideen ned med klare karakteristikker. Og det skjer før de konkrete forslagene om verker har kommet på bordet.

Det hører med til historien at Fremskrittspartiet allerede for rundt ti år siden foreslo en norsk kanon, men alle de andre partiene, altså inkludert Høyre, stemte det ned. Men nå får programkomiteen i Høyre drahjelp av kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), som synes kanon-ideen er god.

Torbjørn Røe Isaksen er i denne sammenheng en løs kanon på dekk.

Vi  har store prinsipielle motforestillinger mot den skisserte kulturkanonen. Det vil bli en slags statsautorisert liste om hvilke verker som per i dag er best sett med elitens øyne. Smaken er like delt som baken. Dessuten vil en kanon bli en opphøying av den såkalte finkulturen. Den siste tids opprør mot eliten i USA og Storbritannia bør i så måte være en tankevekker. Idrett, som jo er en del av det utvidede kulturbegrepet, vil neppe få noen plass på rankingen.

Kanon-ideen er slett ikke kanonbra. Det en er tvert om en dårlig idé som kan virke mot sin hensikt. Torbjørn Røe Isaksen er i denne sammenheng en løs kanon på dekk. Han fyrer av et bomskudd som kan bli et skudd i foten.

Artikkeltags