Olje og is i nord

Politikerne er uenige om hvor iskanten i Barentshavet går. (Foto: ANB-arkiv)

Politikerne er uenige om hvor iskanten i Barentshavet går. (Foto: ANB-arkiv)

Artikkelen er over 3 år gammel

Regjeringen er på etterskudd med utlysningen av den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

DEL

KOMMENTARÅrsaken er politisk dragkamp om hvor langt nord og øst det er forsvarlig å ha olje- og gassvirksomhet. KrF og Venstre vil bremse opp.

Det er bred enighet om at det ikke skal være aktivitet helt inntil iskanten. Problemet er bare at iskanten beveger seg og dermed ikke er en eksakt strek på kartet. Miljøbevegelsen sier tvert nei til å utlyse blokker her, og statlige miljøetater advarer mot å slippe oljeselskapene til i de mest sårbare områdene.

Etter planen skulle oljeminister Tord Lien (Frp) ha utlyst den nye konsesjonsrunden før jul, men regjeringen har ennå ikke kommet til enighet med KrF og Venstre. Nå lover Lien en snarlig konklusjon. I fjor vår sa Lien at regjeringen forholder seg til den samme definisjonen av iskanten som den rødgrønne regjeringen la til grunn. Dermed er det i realiteten et bredt flertall på Stortinget for en slik linje. Det springende spørsmålet nå blir om KrF og Venstre har muskler til å sette til side dette flertallet.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

LO og NHO i de tre nordligste fylkene gikk i forrige uke ut med en samlet appell for maksimal utlysning av blokker i nord og øst. Budskapet var at regjeringen gambler med arbeidsplassene i Nord-Norges viktigste næringer dersom den lar seg presse av mellompartiene til å begrense oljenæringen i Barentshavet. De aktuelle blokkene ligger i området som ble «frigitt» gjennom grenseavtalen med Russland fra 2011.

Oljeselskapene anser dette området som svært lovende. På den annen side er området ved iskanten et sårbart område hvor det må tas spesielle hensyn til fisk og dyreliv. I tillegg er is i seg selv en utfordring for oljevirksomhet. For å gjøre bildet komplett, bør vi ta med to andre faktorer. Den lave oljeprisen vil telle inn når oljeselskapene vurderer leteaktivitet og nye investeringer. I tillegg mener miljøbevegelsen og flere partier at Norge må bremse petroleumsaktiviteten av hensyn til klimaet på kloden.

Men dersom oljeselskapene skal kunne gjenoppta letevirksomheten med full styrke, trenger de nytt areal i Barentshavet. Oljeprisen vil ta seg opp etter hvert. Derfor må politikerne planlegge for en lang tidshorisont. Det viktigste er å ha stabile rammebetingelser for oljenæringen.

Utsettelser på grunn av politisk dragkamp skaper stor usikkerhet. Da kan alternativet fort bli at oljeselskapene retter blikket mot olje- og gassforekomster andre steder i verden. Iskanten bør kunne takles uten å komme i konflikt med miljøet. Det vil være svært uheldig dersom oljeselskapene kommer på kant med Norge.

Les flere kommentarer på siste.no/meninger

Si din mening om denne saken i kommentarfeltet nedenfor

Det viktigste er å ha stabile rammebetingelser for oljenæringen.

Artikkeltags