Flere må jobbe heltid

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og statsminister Erna Solberg (H) er skjønt enige om at flere kvinner må jobbe heltid.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og statsminister Erna Solberg (H) er skjønt enige om at flere kvinner må jobbe heltid. Foto:

Det er bred enighet om at flere kvinner bør jobbe heltid, men det er uenighet om hvilke virkemidler som bør tas i bruk.

DEL

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener det bør aksepteres og legges bedre til rette for at familier kan kjøpe seg hjelp i hjemmet. Spekter-sjef Anne-Kari Bratten er rykende uenig.

KOMMENTAR– Jeg har aldri hatt au pair eller vaskehjelp. Jeg har fått toppstilling i samfunnet, og mine barn sier at jeg er verdens beste mamma, sier sjefen i arbeidsgiverforeningen Spekter til Dagens Næringsliv. Bratten har problemer med å forstå hvorfor kvinner som ikke har barn, eller har barn på over 16 år, jobber mer deltid enn småbarnsmødre. Hun mener det er for mange kvinner som vil ha tid for seg selv og heller vil gå på shopping framfor å jobbe.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Statistikken er nemlig klar. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av yrkesaktive kvinner deltid, mens det bare er tilfellet for 12,5 prosent av mennene. Og andelen deltidsarbeidende er altså størst blant kvinner som skulle ha størst forutsetninger for å jobbe heltid. Anne-Kari Bratten har åpenbart et poeng som bør være et tankekors for mange.

Statsminister Erna Solberg mener det vil være en gullgruve for det norske samfunnet dersom flere kvinner jobber heltid. Beregninger fra Finansdepartementet viser nemlig at hvis alle sysselsatte kvinner jobber heltid, vil det gi åtte prosent flere timeverk i landet. I regjeringens perspektivmelding anslås det at det vi samlet må jobbe 13 prosent mer for å kunne «betale» framtidig velferd i 2060.

Det blir krevende å møte eldrebølgen når det i 2100 bare vil stå to personer i arbeidsfør alder bak hver pensjonist. I dag er dette forholdstallet litt over fire. Diskusjonen om sekstimers arbeidsdag er det bare å parkere. Vi må jobbe mer, ikke mindre. Og seniorer må stimuleres til å stå lengre i arbeid. Derfor er det på høy tid at offentlig sektor får en pensjonsordning som tilsvarer den vellykkede pensjonsreformen i privat sektor.

Diskusjonen om sekstimers arbeidsdag er det bare å parkere.

Så tilbake til det som bør være en gullgruve. Her må politikerne nemlig gå litt i seg selv. Det er nemlig staten og kommunene som er de store «synderne» når det gjelder deltid. Det er eksempelvis et faktum at halvparten av nye sykepleiere ansettes på deltid.

Men denne saken har også en moralsk side. Au pair-ordningen er omstridt. Og bedre blir det ikke når Kristin Skogen Lund tar til orde for en utvidelse av ordningen slik at flere familier kan gå sammen om å hyre inn praktikanter som gis «bedre muligheter enn de kanskje har i hjemlandet». NHO-sjefen snakker riktignok om å gi disse en anstendig lønn, men vi får likevel assosiasjoner til det som bør være en forgangen tid. Herskap og tjenere, het det da.

Artikkeltags