Flere usikre jobber

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mener det er for tidlig å konkludere på effekten av lovendringen om midlertidige ansettelser.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mener det er for tidlig å konkludere på effekten av lovendringen om midlertidige ansettelser. Foto:

Større åpning for midlertidige jobber har ikke ført til flere jobber.

DEL

KOMMENTARDet er en av konklusjonene i en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning (IFS). Resultatet er flere midlertidige jobber og færre faste jobber, forteller forsker Marte Strøm. Bakgrunnen er regjeringens endring av arbeidsmiljøloven, der det blant annet ble åpnet mer for midlertidige ansettelser. Det er få tegn til at reformen har bidratt til økt sysselsetting totalt sett, heter det i rapporten fra IFS. Videre leser vi at personer fra utsatte grupper nå har en større andel av de midlertidige jobbene, men ikke har økt sin totale andel av sysselsettingen. Både utsatte grupper og befolkningen ellers har fått lavere jobbsikkerhet etter reformen.

Politikere fra Høyre og Fremskrittspartiet hevdet at den aktuelle endringen av arbeidsmiljøloven skulle senke terskelen for å komme inn i arbeidslivet. Rødgrønne politikere og en samlet fagbevegelse protesterte, og kan nå med rette si at de fikk rett i kritikken. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener det er for tidlig å felle en dom over lovendringen som trådte i kraft sommeren 2015. Rapporten fra IFS tar ikke for seg utviklingen i 2017, hvor arbeidsledigheten gikk ned. Situasjonen i 2015 og 2016 var derimot preget av en nedgangskonjunktur. Det hører også med til historien at andelen midlertidige jobber i fjor sank fra 8,7 til 8,1 prosent i løpet av året.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Selv om det er litt tidlig å konkludere, må vi vel likevel kunne slå fast at regjeringens prestisjereform så langt ikke har blitt noen suksess. Vi er slett ikke overrasket, snarere tvert om styrket i troen på at økt adgang for midlertidige jobber er en uheldig politikk. Erfaringer fra andre land, som for eksempel Sverige, taler jo i samme retning. Det blir samlet sett ikke flere jobber, og da må resultatet nødvendigvis bli at midlertidige jobber erstatter faste jobber.

Det er opplagt at faste jobber gir økt trygghet og forutsigbarhet for den enkelte arbeidstaker. De mange som må ta til takke med en midlertidig jobb stiller svakt i en rekke sammenhenger. Det skaper stor usikkerhet for framtiden med en slik løs tilknytning til arbeidslivet. Å få lån til kjøp av hus eller leilighet er da en nærmest uoppnåelig drøm. Resultatet blir også at færre organiserer seg.

KrF sitter med nøkkelen til eventuelt å få strammet inn på den økte adgangen til midlertidige ansettelser.

KrF sitter med nøkkelen til eventuelt å få strammet inn på den økte adgangen til midlertidige ansettelser. Allerede i mars skal Stortinget ta stilling til et Ap-forslag som går i den retningen, men KrF vil dessverre avvente en større evaluering som kommer til høsten. Vi får håpe at det ikke har gått prestisje i denne saken fra KrFs side. Det er lov å håpe.

Artikkeltags