For mange er uten jobb

Arbeidsminister Anniken Hauglie varsler at det skal settes ned et sysselsettingsutvalg.

Arbeidsminister Anniken Hauglie varsler at det skal settes ned et sysselsettingsutvalg. Foto:

En av tre i arbeidsfør alder står uten jobb.

DEL

Det skapes ikke jobber nok til å holde tritt med befolkningsveksten. Arbeidsledigheten går riktignok ned, men andelen nordmenn i jobb fortsetter å synke. Siden 2008 har pilene for sysselsettingsandel pekt jevnt nedover.

KOMMENTAR– Det er alvorlig at sysselsettingsandelen faller i Norge, mens den stiger betraktelig i omtrent alle land det er naturlig å sammenlikne oss med, sier samfunnsøkonom Svein Harald Øygard til Klassekampen. Det hører med til historien at han har fortid som statssekretær for Ap i Finansdepartementet.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Andelen i befolkningen mellom 15 og 74 år som arbeider har falt med et halvt prosentpoeng det siste året og er nå på 67,2 prosent. Problemet utenforskap er ekstra stort for unge menn. Ap-leder Jonas Gahr Støre skrev nylig en kronikk hvor han problematiserte fallende sysselsetting, fallende standarder i arbeidslivet og fallende grad av fagorganisering.

– I sum gjør dette oss sårbare som samfunn. Vi snakket om dette i valgkampen. Men noen hovedsak ble det ikke. Det er beklagelig, for dette er en av samfunnets største utfordringer, skrev Støre. Så hører det med til historien at det var vanskelig å selge et varsko om fallende sysselsettingsgrad. Begrepet utenforskap sier mer. Men det er ikke lett for sosialdemokrater i Norge å bruke en slik betegnelse, for dette uttrykket er nærmest adoptert fra Høyres søsterparti i Sverige, Moderaterna.

Ap-lederen har gode poenger. Sysselsetting ble ingen hovedsak i valgkampen. Statsminister Erna Solberg (H) kunne elegant parere med at arbeidsledigheten var på vei ned og veksten på vei opp. Velgerne slo seg dessverre til ro med statsministerens beskrivelse av situasjonen. Og først etter valget innrømmer regjeringen problemet, indirekte. Nå har regjeringen nemlig varslet at det skal settes ned et sysselsettingsutvalg.

Regjeringen skal ha honnør for å fokusere på sysselsetting. Det kommer sent, men godt. Ap foreslo allerede i januar at det burde settes ned en sysselsettingskommisjon. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) hevder at myndighetene vet mye om hvem som blir fortrengt i arbeidsmarkedet og hvorfor. Hun innrømmer også at regjeringen allerede før sommeren startet med å se på ulike problemstillinger som egner seg for utvalgsarbeid. Det hørte vi dessverre ikke noe om i valgkampen.

Regjeringen skal ha honnør for å fokusere på sysselsetting. Det kommer sent, men godt.

Gjennom et nytt sysselsettingsutvalg kan vi få satt søkelyset på den fallende andelen i jobb. Sysselsettingskommisjonen i 1992 førte til et vellykket solidaritetsalternativ der politikerne og arbeidslivets parter dro i samme retning. Nå er det behov for et nytt felles krafttak.


Artikkeltags