Livslang læring

Ny teknologi og økt globalisering er to stikkord for utfordringene vi har foran oss.

Ny teknologi og økt globalisering er to stikkord for utfordringene vi har foran oss. Foto:

Sentrale politikere snakker pent om behovet for økt kompetanse i det norske samfunnet.

DEL

Nå er det på tide å komme et stort skritt videre. I valgkampen tok Ap-leder Jonas Gahr Støre til orde for en bred kompetansereform. Det ble dessverre ingen sentral sak i valgkampen. Under overskriften «Lære hele livet» tok statsminister Erna Solberg (H) opp det samme temaet i en kronikk i Dagbladet.

KOMMENTARBeskjeden fra statsministeren er at kompetanse er avgjørende for å hindre folk fra å falle ut av arbeidslivet og for å få dem som står utenfor inn i jobb. Denne beskrivelsen bør være et godt utgangspunkt for mer aktiv handling. Erna Solberg skryter av at regjeringen har gjort mye for kompetansehevende arbeid, både for dem innenfor og utenfor arbeidslivet. Ordvalget «mye» kan sikkert diskuteres. Nok er det i hvert fall ikke.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Etter- og videreutdanning skjer i dag gjennom ulike institusjoner som universitet, høyskole, fagskole, bedriftsintern opplæring og spesielle tilbydere. Utfordringen er i stor grad at de offentlige institusjonene i hovedsak tilbyr flerårige grader til heltidsstudenter.

– Det er det gode historiske årsaker til, men vi erfarer at det i for liten grad gjør dem i stand til å svare på behovet for kontinuerlig kunnskapspåfyll, skriver Solberg. Statsministeren har et godt poeng når hun tar til orde for at sektoren må bli bedre til å samarbeide med næringslivet for å tilby modulbaserte kurs tilpasset næringslivets behov. Også Støre snakker varmt om kompetansepåfyll gjennom livet.

I mai nedsatte regjeringen et utvalg som skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil ha behov for de nærmeste årene. 1. februar neste år får vi det første røyksignalet fra dette treårige utvalgsarbeidet som ledes av professor Steinar Holden. Det lover godt at han har med seg eksperter og representanter fra arbeidslivets parter i utvalget.

I årene framover vil stadig flere få behov for ny kompetanse for å henge med i omstillingene i arbeidslivet. Ny teknologi og økt globalisering er to stikkord for utfordringene vi har foran oss. En annen alvorlig utfordring er en synkende andel nordmenn i jobb. Aldringen av befolkningen må møtes med at Ola og Kari står lenger i jobb. Alt dette krever påfyll av kompetanse.

I årene framover vil stadig flere få behov for ny kompetanse for å henge med i omstillingene i arbeidslivet.

Regjeringen skal ha honnør for å ha satt i gang en storstilt etter- og videreutdanning av lærere i skolen. Vi trenger imidlertid en tilsvarende reform for det øvrige arbeidslivet. Da må det nødvendigvis bli snakk om store kostnader. Her ser vi for oss et spleiselag mellom staten, arbeidsgivere og den enkelte arbeidstaker. Billig blir det likevel ikke, men solid investering i bedre livslang læring vil uansett bli vinn-vinn for alle parter.

Artikkeltags