Lysere utsikter

Landets bedrifter melder om litt lysere tider.

Landets bedrifter melder om litt lysere tider. Foto:

Ved inngangen til 2018 er det naturlig å oppsummere og se litt framover.

DEL

Etter noen tøffe år økonomisk er det nå tegn til litt lysere utsikter. Arbeidsledigheten i Norge er på vei ned, og veksten tar seg så smått opp.

KOMMENTARFor tre år siden falt oljeprisen dramatisk. Det fikk store følger for oljenasjonen Norge, spesielt i den oljerelaterte industrien. Arbeidsledigheten økte fra 86.400 i november 2014 til over 101.700 ledige i mai 2016. Nå er den registrerte ledigheten nede på samme nivå som før oljeprisfallet.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

– Dette viser at regjeringens politikk har virket. Målrettede tiltaksplasser spisset mot bransjene og de geografiske områdene som slet mest – i kombinasjon med satsinger på næringsrettet forskning og innovasjon, samferdsel og vekstfremmende skattelettelser – var rett medisin, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H) triumferende til VG.

– Det er ikke flere i jobb nå enn for ett år siden, og andelen av oss som er i jobb er fortsatt for lav, sier Ap-nestleder Hadia Tajik og etterlyser mer kraftfull innsats for å få folk i jobb. Tajik er inne på en viktig utfordring. Andelen av nordmenn i jobb har falt jevnt siden 2008, men denne kurven har flatet ut det siste året – på tross av at det blir flere eldre her til lands.

Fra flere hold meldes det om lysere økonomiske tider. Det er bedre utsikter internasjonalt og rentebunnen synes passert. Oljeprisen har også styrket seg og kan ha funnet et nytt akseptabelt leie på rundt 60 dollar fatet. Både SSB, Norges Bank og NHO melder om tegn til en viss vekst innenlands. 88 prosent av bedriftene i NHO rapporterer om god eller tilfredsstillende markedssituasjon.

I den norske oljebransjen er det også lysning å se. Aktiviteten på norsk sokkel tar seg opp. Investeringsbunnen vil passeres i 2018, og investeringene vil så øke fram mot 2020. Her må vi ta med at oljeindustrien har klart å redusere kostnadsnivået betydelig, og slik sett er det et positivt tegn at investeringsnivået faller i 2018. Vi får kort og godt mer igjen for hver investert oljekrone, og flere oljefelt vil dermed gå solid i pluss selv med en lavere oljepris enn vi tidligere var «bortskjemt» med.

Fra flere hold meldes det om lysere økonomiske tider.

Norge vil i flere tiår nyte godt av oljerikdommen fra norsk sokkel, men disse inntektene vil gradvis avta. Det skjer samtidig som landet møter nye økonomiske utfordringer. Det blir flere eldre her til lands. Andelen over 67 år vil være doblet i 2060. Det vil måtte bety økte utgifter til helse, omsorg og pensjoner over offentlige budsjetter. Og så må Ola og Kari belage seg på at også den økonomiske veksten blir lavere enn glansdagene.

Det skal god rygg til for å bære nesten like gode dager. Godt nytt år!

Artikkeltags