Mye på spill i lønnsoppgjøret

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Fellesforbundets Jørn Eggum under representantskapsmøtet i LO tirsdag.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Fellesforbundets Jørn Eggum under representantskapsmøtet i LO tirsdag. Foto:

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen skal føre LO-familiens kamp i årets lønnsoppgjør. Det bestemte representantskapet i LO tirsdag.

DEL

Fellesforbundet ønsket å gå i front, men andre tunge forbund ville det annerledes. Kravet om forbedring av pensjonsordninger ble avgjørende for at det nå blir et samordnet oppgjør i regi av LO.

Det er bred enighet i LO-familien om at økt kjøpekraft er et sentralt krav, og det innrømmer da også NHO-ledelsen langt på vei at det er økonomisk rom for. NHO-direktør Nina Melsom er imidlertid klar på at norske lønnstillegg ikke må bli høyere enn tilleggene hos våre handelspartnere. Det betyr i praksis at grensa for norske tillegg går på 2,7 prosent. Med en forventet prisstigning på rundt to prosent er det likevel mulig å få rimelig bra reallønnsøkning her til lands.

Men lønna blir neppe det store stridsspørsmålet i årets lønnsforhandlinger i privat sektor. Dragkampene om Avtalefestet pensjon (AFP) og Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) blir de store utfordringene. I tillegg må Fellesforbundet ha en god løsning for reise, kost og losji.

KOMMENTARDu kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

AFP er den store nøtta som det ikke blir lett å knekke. Det er riktignok bred enighet om svakhetene ved AFP-ordningen, men det er desto mer komplisert å finne en samlende løsning. Poenget er at fagbevegelsen og arbeidsgiverne her har motstridende interesser å ivareta. Fagbevegelsen vil beholde AFP som en gullkantet ordning for bedrifter med tariffavtale. På den annen side er det bedrifter som ser AFP-kostnaden som et argument for ikke å inngå tariffavtale.

Her er det altså AFP-krefter som drar hver sin vei. Fagbevegelsen vil bruke AFP som en gulrot for å få organisert flere. For mange bedrifter blir imidlertid AFP et hinder for et organisert arbeidsliv. Her må LO og NHO finne et kompromiss som forener motstridende krefter. I tillegg ønsker LO å tette hull i AFP-ordningen. Men verken arbeidsgiverne eller regjeringen vil putte mer penger inn i ordningen.

Det er bred enighet om svakhetene ved AFP-ordningen, men det er desto mer komplisert å finne en samlende løsning.

Ferske tall fra Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene forteller oss at fjorårets lønnsoppgjør ble omtrent som forutsatt. Gjennomsnittlig årslønnsvekst ble på 2,5 prosent, mot anslått 2,4. De fleste bransjer og sektorer har holdt seg noenlunde til malen som ble lagt. Unntaket er finansbransjen hvor lønnsveksten ble 3,8 prosent.

På denne bakgrunn bør det ligge godt an til et balansert lønnsoppgjør. Fagbevegelsen var forbilledlig moderat for to år siden da Norge måtte møte virkningene av oljeprisfall og økende ledighet. Nå er det lysere tider og dermed rom for en viss økning i kjøpekraften. Det er kollektiv fornuft i praksis.

Artikkeltags