Slå ring om EØS

Fellesforbundets Jørn Eggum og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen møter styrket EØS-motstand i egne rekker.

Fellesforbundets Jørn Eggum og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen møter styrket EØS-motstand i egne rekker. Foto:

Motstanden mot EØS-avtalen vokser internt i LO.

DEL

KOMMENTARStyret i Fellesforbundets største avdeling, Avdeling 5 i Bergen, har nemlig snudd og krever at EØS-avtalen blir sagt opp. Dermed er det stor fare for at dominobrikkene i LO-familien faller i tur og orden. Det er økt sannsynlighet for at Fellesforbundet vender tommelen ned for EØS, noe som igjen kan tippe flertallet i gal retning også på LO-kongressen i 2021.

– Nå er smertegrensen nådd, sier lederen i Fellesforbundets Bergen-avdeling, Roar Abrahamsen, til nettavisen frifagbevegelse.no. Bakgrunnen er at ESA, som er kontrollorganet for EØS-avtalen, har sagt at arbeidstakere som er omfattet av allmenngjøring ikke har krav på å få dekket reise, kost og losji på linje med dem som er omfattet av tariffavtaler. Den norske tariffnemnda har bøyd seg for avgjørelsen.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter. 

Dette innebærer at bedrifter med uorganiserte får billigere arbeidskraft enn bedriftene med organiserte, i dette tilfellet Fellesforbundets medlemmer. Og her er det i stor grad snakk om arbeidstakere fra EU-landene i Øst-Europa. Fellesforbundet vant fram i Høyesterett i 2013, men denne avgjørelsen er nå altså satt til side i EU-systemet og den norske Tariffnemnda. Det hører med til historien at NHO-foreningen Norsk Industri har ivret for en slik løsning.

Roar Abrahamsen mener EØS-avtalen hviler på to bein: Næringspolitikk og arbeidslivspolitikk. Nå har ubalansen mellom disse elementene blitt så stor at han ikke lenger kan forsvare at Norge er innenfor EØS. Det er forståelig at Abrahamsen & co er frustrert og forbannet. Poenget er imidlertid at det ikke vil hjelpe det spøtt om Norge melder seg ut av EØS. Det vil snarere skape mange flere problemer på andre områder. Her gjelder det å ikke kaste barnet ut med badevannet. En handelsavtale med EU vil gjøre vondt verre. Det realistiske alternativet til EØS er fullt medlemskap i EU. 

Her gjelder det å ikke kaste barnet ut med badevannet.

Fagbevegelsens mulighet ligger i å spille på lag med allierte i Europa. De fleste av dem finnes i EU-landene. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Fellesforbundets leder Jørn Eggum bør snarest komme på banen med et varmt forsvar av EØS. Det er god grunn til å frykte at de begge vil lide nederlag dersom de velger en mer passiv og forsonende linje. Fellesforbundets avdeling 5 har vært en klippe i EØS-spørsmålet, men nå kan Eggum ikke lenger stole på sine egne i Bergen. I tillegg vil EØS-motstanderne få drahjelp når Transport ventelig melder seg inn i Fellesforbundet.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen får dermed en tung oppgave med å holde EØS-skansen på LO-kongressen om snaue tre år. Heldigvis er det bred politisk enighet om å slå ring om EØS. Men et LO-nei til EØS-avtalen vil i praksis begrense LOs innflytelse i slike spørsmål. Det hjelper lite å stå brølende igjen på sidelinjen.

Artikkeltags