Strekk i laget

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten peker på interessante utviklingstrekk.

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten peker på interessante utviklingstrekk. Foto:

Halvparten av oss nordmenn tror velferdsordningene våre blir dårligere i framtiden.

DEL

KOMMENTARDet viser en meningsmåling som Opinion har gjort for arbeidsgiverforeningen Spekter. Tallenes tale er klar: 51 prosent av de spurte tror nemlig at vi kommer til å ha dårligere velferdsordninger allerede om 20 år. Bare hver tiende tror vi kommer til å få bedre velferd.

— Defensivt, sier Spekter-direktør Anne-Kari Bratten til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Hun advarer mot strekk i laget på flere samfunnsområder. Bratten spår at mange kommer til å kjøpe velferdstjenester privat. Resultatet blir et todelt helsevesen og et todelt utdanningssystem.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

— Det er ganske farlig for den skjøre norske modellen, sier Bratten. Overraskende toner fra arbeidsgiverhold, vil mange mene. På tirsdagens Spekter-konferanse viste Bratten til at 71 prosent av de spurte i Opinion-målingen tror forskjellene mellom folk kommer til å øke de neste 20 årene. Det hører også med til historien at Spekter-direktøren er bekymret for synkende organisasjonsgrad i arbeidslivet, både hos arbeidstakerne og på arbeidsgiversiden.

«Strekk i laget?» var temaet for årets Spekter-konferanse, men etter å ha hørt på Bratten er det bare å fjerne spørsmålstegnet. Regjeringen var forhindret fra å være representert på konferansen, for statsminister Erna Solberg har samlet statsrådene i tre dager for å legge de første brikkene i statsbudsjettet for 2019. Venstres og Fremskrittspartiets regjeringsmedlemmer hadde hatt spesielt god nytte av å høre Brattens leksjon, men dette ville nok dessverre ha prellet av som vann på gåsa. Disse to partiene hyller jo langt på vei uorganiserte gratispassasjerer.

Rett skal være rett: Bratten kom med et par spark til fagbevegelsen, blant annet for å gå til generalstreik mot det hun mener er «helt marginale endringer» i arbeidsmiljøloven. Men dette blir nærmest som en bagatell å regne. Mer alvor var det over budskapet om økende sprik mellom inntekter og utgifter for nasjonen Norge om få år. Det må alle ta inn over seg, og da blir det ekstra viktig å effektivisere offentlig sektor. Regjeringens løfter om ytterligere skattelettelser blir feil medisin. Først av alt må det skapes flere jobber i privat sektor. Bare på den måten klarer vi å finansiere velferden. Oljeeventyret er heldigvis ikke over, det er bare på hell.

Overraskende toner fra arbeidsgiverhold, vil mange mene.

Bratten snakket varmt om universelle velferdsordninger der det ikke er forskjell på Jørgen Hattemaker og kong Salomo. Og så poengterte hun at inntektsfordelingen mellom kapital og arbeid har blitt endret, altså i arbeidstakernes disfavør. Denne påpekningen var slett ingen drahjelp for NHO ved inngangen til årets lønnsoppgjør, snarere tvert om. Det må bli bedre balanse mellom bedriftseiernes kapital og arbeidstakeres inntekt. Alternativet er enda større strekk i laget.

Artikkeltags