Striden i og om SSB

SSB-sjef Christine Meyer har hisset på seg økonomer, politikere og partene i arbeidslivet.

SSB-sjef Christine Meyer har hisset på seg økonomer, politikere og partene i arbeidslivet. Foto:

Det stormer rundt Statistisk sentralbyrå.

DEL

Nå kommer kritikken fra alle kanter. Neste uke skal SSB-sjefen presentere en «forslag til løsning» for finansminister Siv Jensen.

KOMMENTARBakgrunnen for striden er omorganiseringen som er på gang i SSB. 25 forskere skal flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen. SSB-sjef Christine Meyer mener det handler om mer effektiv utnyttelse av arbeidsstokken og kvalitet på forskningen.

Det viktigste kriteriet som legges til grunn for å flytte på ansatte er antall artikler som forskerne har publisert i internasjonale tidsskrifter. Forskere som er satt på andre prioriterte oppgaver, og dermed ikke har publisert nok, får dette indirekte brukt mot dem.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

SSB-sjefen har fått kritikk fra mange hold i hele år, men bråket toppet seg da det ble kjent at forskeren Erling Holmøy, som har stått sentralt bak SSBs omstridte innvandrerregnskap, er blant forskerne som nå blir omplassert og dermed avskiltet som forsker. Da fikk også sentrale Frp-politikere blod på tann.

Det hører nemlig med til den pikante historien at Meyer er tilhenger av økt innvandring til Norge og har uttrykt seg kritisk til å utføre innvandrerregnskap. Meyer bedyrer at hun ikke har noen politisk agenda og ikke vil finne på å overstyre SSBs forskning. Vi har all grunn til å tro henne på det, for det blir en avsporing å henge seg opp i dette elementet.

Sakens kjerne er hva SSB skal forske på og hvordan dette kan utføres på en måte som tjener samfunnsrollen til det statlige byrået. Forskerne som nå blir avskiltet jobber med ulike økonomiske modeller som risikerer å råtne på rot. Derfor vil det være uklokt å strippe SSBs forskning på denne måten.

Sjeføkonomene Roger Bjørnstad (LO) og Øystein Dørum (NHO) er blant dem som frykter at partene i arbeidslivet ikke lenger vil få tallene og analysene som utgjør en viktig bunnplanke i lønnsoppgjørene. Den norske modellen med koordinert lønnsdannelse kan altså bli svekket.

Det gjør ikke saken lettere at Christine Meyer er en fremmed fugl i SSB. Hun er siviløkonom i en institusjon som i alle år har vært ledet av samfunnsøkonomer. I tillegg har Meyer en fortid som aktiv Høyre-politiker.

SSBs forskning

Striden står om faglig uenighet med politiske overtoner. Uavhengigheten og den faglige kvaliteten har opp gjennom årene gitt SSB stor tillit i alle leire. Prosessen for omorganisering har vært klønete håndtert og har dermed svekket denne tilliten. Christine Meyer stakk hånda inn i et vepsebol som var fullt av irriterte samfunnsøkonomer. Da behøver man ikke være rakettforsker for å skjønne at det går galt. Selv en siviløkonom burde ha skjønt det.

Artikkeltags